Finlandia: historycznie wysoka liczba przyznanych obywatelstw


Na zdjęciu: panorama Helsinek, fot. pl.wikipedia.org
W 2023 roku fińskie obywatelstwo otrzymało ponad 12 tys. osób; to o 20 proc. więcej niż w poprzednim roku i najwięcej w historii kraju. Najczęściej nowy fiński paszport wydawano Rosjanom – we czwartek, 16 maja, podał Centralny Urząd Statystyczny. Rząd chce zaostrzyć kryteria przyznawania obywatelstwa.

W ubiegłym roku fińskie obywatelstwo przyznano 12 224 obcokrajowcom na stałe mieszkającym w Finlandii, z czego tradycyjnie najwięcej Rosjanom – 1 906.

Następnie fiński paszport w największej liczbie wydano Irakijczykom – 1 517, a w dalszej kolejności Syryjczykom, Somalijczykom oraz Afgańczykom – po ok. 700-800.

Spośród obywateli UE fińskie obywatelstwo przyznawano głównie Estończykom (486) oraz Szwedom (332). Paszport Finlandii otrzymało też ponad 300 Ukraińców – poziom podobny jak w 2022 r.

Obecna rekordowa łączna liczba przyznanych obywatelstw, największa w historii niepodległej Finlandii, tj. od końca 1917 roku, wynika częściowo z większej ilości składanych przez cudzoziemców wniosków.

W programie rządowym zapowiedziano zaostrzenie kryteriów otrzymania fińskiego obywatelstwa, ocenił urząd ds. migracji.

Nowy prawicowy rząd premiera Petteriego Orpo chce, by o fińskie obywatelstwo można było się ubiegać najwcześniej po ośmiu latach zamieszkiwania w kraju. Obecnie pięć lat. W planach jest też wprowadzenie testu dotyczącego praw i obowiązków obywatela oraz uzależnienie wydania paszportu od posiadania przez cudzoziemca wystarczających środków finansowych na utrzymanie się w Finlandii.

Jak wynika z danych urzędu statystycznego, w 5,5-milionowej Finlandii mieszka ok. 172 tys. osób posiadających, oprócz fińskiego, także obywatelstwo innego kraju. Największą grupę podwójnych obywateli stanowią Rosjanie (blisko 39,5 tys.), Szwedzi (ponad 10,5 tys.), Somalijczycy (ponad 9 tys.), Irakijczycy (ponad 9 tys.) oraz Estończycy (ponad 8 tys.).

Na podstawie: PAP