Fatalny rok 2009


Dla ponad połowy Litwinów rok 2009 był rokiem niepomyślnym, a 2/3 zalicza go do najtrudniejszych od 20 lat, od czasu odzyskania przez kraj niepodległości - wynika z sondażu instytutu Prime Consulting; rezultaty zamieszcza w poniedziałek tygodnik ”Veidas”.
Dla 51,4 proc. mieszkańców Litwy kończący się rok był niepomyślny, a dla 46,6 proc. - średni. Tylko 1,6 proc. respondentów zalicza go do udanych. 70 proc. respondentów wskazało, że rok 2009 był najtrudniejszy od 1990 roku, gdy Litwa odzyskała niepodległość. Powodem tak złej oceny jest kryzys gospodarczy na Litwie, a w związku z tym pogarszająca się sytuacja materialna mieszkańców, rosnące bezrobocie, które zbliża się już do 14 proc. Eksperci prognozują, że w przyszłym roku stopa bezrobocia wzrośnie nawet do 20 proc. Sondaż przeprowadzono w dniach 14-16 grudnia na reprezentacyjnej grupie 500 osób. 21.12.2009 PAP