Ewelina Radzewicz zwyciężczynią XXXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie


Na zdjęciu: Ewelina Radzewicz, fot. Marian Paluszkiewicz
Ewelina Radzewicz z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie została zwyciężczynią XXXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie. We czwartek, 22 lutego, w Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego odbyła się uroczystość uhonorowania laureatów. W nawiązaniu do obchodzonej w tym roku 100. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta hasłem olimpiady były słowa poety „Kultura to (…) budowanie wartości, dla których warto żyć”. W zmaganiach finałowych wzięło udział 26 uczniów ze szkół polskich Wilna oraz rejonów wileńskiego i solecznickiego.

Komisja oceniająca pisemne prace oraz ustne wypowiedzi uczestników olimpiady wyłoniła 6 laureatów i 4 wyróżnionych. Cała dziesiątka już w kwietniu będzie reprezentowała Litwę na Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w Polsce.

W skład komisji weszli: wykładowczynie Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego doc. dr Irena Fedorowicz, doc. dr Kinga Geben, doc. dr Teresa Dalecka i doc. dr Regina Jakubėnas oraz wykadowcy Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego doc. dr Barbara Dwilewicz (przewodnicząca komisji), doc. dr Irena Masojć, doc. dr Halina Turkiewicz, doc. dr Romuald Naruniec i doc. dr Krystyna Syrnicka.

Oto lista laureatów i wyróżnionych XXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego:

I miejsce

Ewelina Radzewicz z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie (nauczycielka Aneta Polakiewicz)

II miejsce

Emilia Gajewska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (nauczycielka Janina Snarska);

Tomas Michalcevičius z Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach w rejonie solecznickim (nauczycielka Krystyna Turkot)

III miejsce

Joanna Dacewicz z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach w rejonie wileńskim (nauczycielka Edyta Klimaszewska)

Radosław Bartoszewicz z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie (nauczycielka Barbara Dajnowicz)

Jarosław Sokołowski z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie (nauczycielka Łucja Minowicz)

Wyróżnienia

Agnieszka Rawdo z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie (nauczycielka Renata Slavinskienė)

Kamila Wojnicz z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach w rejonie wileńskim (nauczycielka Edyta Klimaszewska)

Alivija Deviatnikova z Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie (nauczycielka Wiesława Mieszkuniec)

Emilia Podolska z Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach w rejonie solecznickim (nauczycielka Krystyna Turkot).

Oto tematy prac pisemnych na tegorocznej olimpiadzie:

Tematy rozprawek

1. Pół wieku z Panem Cogito. Odwołując się do wybranych utworów z literatury polskiej XX I XXI wieku, przedstaw zagadnienia, które najbardziej nurtują współczesnego człowieka myślącego.

2. „Tyś Pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował/ I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował” (J. Kochanowski). Literatura jako strażniczka wartości sakralnych. Omów to zagadnienie na podstawie wybranych dzieł literatury polskiej różnych epok.

3. „Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie święty i czysty jak pierwsze kochanie” (A. Mickiewicz). Przedstaw i porównaj różne sposoby ukazywania stron rodzinnych w literaturze polskiej oraz w innych tekstach kultury.

Interpretacja tekstów literackich

1. Interpretacja porównawcza fragmentu reportażu Melchiora Wańkowicza „Widzę ciebie, ziemio męki, pole chwały…” oraz wiersza Jana Lechonia „Monte Cassino”.

2. Interpretacja porównawcza wierszy [Ostatni z mego pokolenia] Jarosława Iwaszkiewicza i [Zostanie po mnie tu mój ród] Leopolda Staffa.

3. Interpretacja wiersza Czesława Miłosza „W mieście”.

Organizatorzy finałowych zmagań tegorocznej olimpiady – Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu, Litewska Agencja Nieformalnej Oświaty, Akademia Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego, partnerzy – Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie, Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Uniwersytet Wileński.

Na podstawie: kurierwilenski.lt, l24.lt