Ewelina Dobrowolska laureatką Nagrody Praw Człowieka


Na zdjęciu: druga od lewej Ewelina Dobrowolska
Ewelina Dobrowolska – prawniczka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka – została laureatką ufundowanej przez Ambasadę Szwecji w Wilnie nagrody za działalność na rzecz praw człowieka. Od kilku lat skutecznie reprezentuje w sądach Litwy m.in. rodziny ubiegające się o oryginalną pisownię imion i nazwisk. Uroczystość wręczenia Nagrody Praw Człowieka odbyła się we czwartek, 14 lutego, w siedzibie ambasady.Zakres działalności pomocnika adwokata Eweliny Dobrowolskiej obejmuje również obronę praw człowieka i praw mniejszości narodowych. Niejednokrotnie była też organizatorem konferencji poświęconych tej tematyce.

10 grudnia 2018 roku minęła 70. rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Z tej okazji, jak również z okazji obchodzonego w 2018 roku stulecia odrodzenia Państwa Litewskiego Ambasada Szwecji w Wilnie wespół z partnerami ufundowała Nagrodę Praw Człowieka. Założeniem nagrody było uhonorowanie osoby działającej w sferze obrony praw człowieka, na rzecz równouprawnienia i niedyskryminacji, uhonorowanie za znaczący wkład w poprawę sytuacji z zakresu praw człowieka na Litwie.

Ewelina Dobrowolska jako laureatka nagrody będzie mogła skorzystać z podróży eksperckiej do Szwecji do wybranych instytucji i organizacji pozarządowych.

Partnerzy nagrody: Ambasada Szwecji w Wilnie, Służba Rzecznika ds. Równouprawnienia oraz Litewskie Zrzeszenie Samorządów.


Fragment uroczystości wręczenia Nagrody Praw Człowieka w Ambasadzie Szwecji w Wilnie. W centrum – Ewelina Dobrowolska, fot. facebook.com/EmbassyofSwedeninVilnius

Na podstawie: facebook.com/EmbassyofSwedeninVilnius, swedenabroad.se