Eurostat: ponad 350 mld euro na świadczenia rodzinne w UE


Fot. blog.targeo.pl
Państwa członkowskie UE przeznaczyły w 2016 roku ponad 350 miliardów euro na świadczenia rodzinne. To 2,4 proc. unijnego PKB. Stanowiło to 9 proc. łącznych nakładów na opiekę socjalną - podaje Eurostat. Polska znalazła się w pierwszej trójce krajów o największych wydatkach na świadczenia rodzinne, Litwa - na szarym końcu listy.

Udział świadczeń rodzinnych w nakładach na opiekę socjalną był najwyższy w Luksemburgu (ponad 15 proc.), w Estonii i w Polsce (13 proc.) oraz na Węgrzech (12 proc.), a najniższy w Grecji i w Holandii (po 4 proc.) oraz w Hiszpanii i Portugalii (po 5 proc.).

Roczna wysokość świadczeń rodzinnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca również była najwyższa w Luksemburgu (3 tys. euro). Kolejne miejsca na tej liście zajmują: Dania (1,7 tys. euro), Szwecja (1,4 tys. euro), Niemcy i Finlandia (po 1,2 tys. euro). Unijna średnia wyniosła 690 euro.

W 2016 r. w czterech krajach świadczenia rodzinne w przeliczeniu na jednego mieszkańca były niższe niż 200 euro. Były to Rumunia i Bułgaria (po 120 euro), Litwa (150 euro) i Grecja (170 euro). Z wykresu zamieszczonego przez Eurostat wynika, że w Polsce ten wskaźnik jest o ponad połowę mniejszy od średniej unijnej (nie podano konkretnej liczby).

Na podstawie: PAP