Eurostat: Litwini w czołówce liczby rozwodów


Fot. pixabay
Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) opublikował w poniedziałek, 16 maja, dane dotyczące liczby rozwodów w krajach UE w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Wynika z nich, że najrzadziej rozwodzą się Maltańczycy i Słoweńcy. Najczęściej – Litwini, Łotysze, Duńczycy i Szwedzi.

Najwyższy współczynnik rozwodów na 1 tys. mieszkańców w 2020 roku wśród państw Unii Europejskiej miały Litwa, Łotwa i Dania (po 2,7), a najniższy Malta (0,5) i Słowenia (0,8). W przypadku Polski wskaźnik ten wyniósł 1,4.

Żenią się z kolei najczęściej Węgrzy – 6,9 małżeństw na 1 tys. mieszkańców w 2020 r.; co ciekawe, na kolejnych miejscach są też Litwini i Łotysze – liderzy poprzedniej statystyki. Na Łotwie w 2020 roku na 1 tys. mieszkańców przypadło – 5,6 zawartych małżeństw; na Litwie – 5,5. Najrzadziej związki małżeńskie są zawierane we Włoszech – 1,6; w Portugalii – 1,8; w Hiszpanii i Irlandii – 1,9.

W Polsce parametr ten wynosił 3,8.

Na podstawie: PAP