Europejczycy jedzą zbyt mało owoców i warzyw


Fot. ec.europa.eu/eurostat
Ponad jedna trzecia obywateli UE przyznaje, że nie jada codziennie owoców i warzyw – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Średnia unijna ich spożywania wynosi 64 procent. Polacy w tych statystykach plasują się poniżej średniej (58 proc. w przypadku owoców i 61 proc. w przypadku warzyw). Jeszcze mniej owoców i warzyw spożywają Litwini (odpowiednio 37 proc. i 45 proc.).Europejczycy częściej sięgają po owoce niż warzywa. 64 proc. twierdzi, że owoce je codziennie, w tym 37 proc. raz dziennie, a 27 proc. dwa razy dziennie lub więcej. Oznacza to jednak, że ponad jedna trzecia Europejczyków (36 proc.) spożywa je znacznie rzadziej lub w ogóle (około 2 proc.).   

Najwięcej owoców jedzą Włosi – 85 proc. ludności tego kraju konsumuje owoce codziennie. Na drugim miejscu są Portugalczycy (81 proc.). Kolejne pozycje zajmują Hiszpanie (77 proc.) i Irlandczycy (74 proc.). Najmniej owoców spożywają natomiast Litwini (37 proc.), Bułgarzy (37 proc.) i Łotysze (35 proc.) – mniej niż 40 proc. mieszkańców tych krajów deklaruje codzienne spożycie owoców.

 

 
Fot. ec.europa.eu/eurostat

Jeśli chodzi o warzywa, to 64 proc. Europejczyków deklaruje, że jada je codziennie, ale w tym tylko 23 proc. sięga po nie dwa razy dziennie lub częściej. Ponad jedna trzecia robi to rzadziej niż raz dziennie. Z drugiej strony – zaledwie 3 proc. je warzywa rzadziej niż raz w tygodniu, a około 1 proc. badanych twierdzi, że w ogóle nie spożywa warzyw.

Najwięcej warzyw zjada się w Irlandii (84 proc. populacji robi to codziennie), Belgii (84 proc.) i we Włoszech (80 proc.), najmniej zaś – na Litwie (45 proc.), w Bułgarii (45 proc.), na Łotwie (44 proc.), w Rumunii (41 proc.), na Węgrzech (30 proc.).Fot. ec.europa.eu/eurostat

Polacy w tych statystykach pozostają w tyle za średnią europejską. 58 proc. obywateli Polski deklaruje, że zjada owoce każdego dnia, ale 5 proc. sięga po nie rzadziej niż raz w tygodniu. Natomiast w przypadku warzyw tylko 61 proc. Polaków deklaruje, że konsumuje je każdego dnia.

Według danych GUS, przeciętne roczne spożycie owoców i ich przetworów w gospodarstwach domowych ogółem oscyluje wokół 43,5 kg na osobę, w tym owoców świeżych około 42 kg na osobę. Natomiast przeciętne roczne spożycie warzyw i ich przetworów w gospodarstwach domowych ogółem oscyluje wokół 59 kg na osobę, w tym warzyw świeżych około 48 kg na osobę.

Dane Eurostatu wywołują niepokój, gdyż oznaczają, że znaczna część populacji europejskiej nie przestrzega zalecanego spożycia pięciu porcji owoców i warzyw dziennie. Takie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia opierają się na szerokim dorobku naukowym potwierdzającym rolę owoców i warzyw w ochronie przed chorobami układu krążenia, niektórymi nowotworami, cukrzycą typu 2 i otyłością.

Na podstawie: ec.europa.eu/eurostat, PAP