Europa zaniepokojona kryzysem migracyjnym


Fot. pixabay
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję, w której apeluje do Białorusi o zaprzestanie instrumentalnego traktowania migrantów i wzywa państwa Unii do udzielenia pomocy Litwie, Polsce i Łotwie.W przyjętej rezolucji podkreślono, że napływ migrantów stwarza poważne wyzwania dla władz Litwy, Polski i Łotwy. Zaapelowano do państw członkowskich o udzielenie pilnej pomocy finansowej i technicznej w celu zapewnienia niezbędnej opieki migrantom.

Władze Białorusi wezwano do zaprzestania instrumentalnego wykorzystywania migrantów i osób poszukujących ochrony międzynarodowej oraz do odpowiedniego traktowania tych ludzi na terenie Białorusi. Podkreślono też konieczność współpracy Białorusi z jej sąsiadami z UE w celu rozwiązania obecnych problemów z nielegalnymi przekroczeniami granicy między tymi państwami.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zwróciło się też do Litwy, Polski i Łotwy z prośbą o zapewnienie dostępu do procedur azylowych wszystkim ubiegającym się o nie osobom.  

W dokumencie wskazano na konieczność zapewnienie odpowiedniego przyjęcia i zakwaterowania osobom poszukującym ochrony międzynarodowej. Zaapelowano o zapewnienie szczególnej opieki najbardziej narażonym migrantom, w tym niepełnoletnim bez opieki dorosłych, ofiarom tortur i przemocy seksualnej.

Zgromadzenie zaproponowało również utworzenie w ramach Rady Europy stałej grupy, która monitorowałaby stan przestrzegania praw człowieka na Białorusi, w tym sytuację migrantów i osób poszukujących ochrony międzynarodowej.

Ogólna liczba osób, które nielegalnie przekroczyły w tym roku granicę litewsko-białoruską, wynosi ok. 4 200. W całym 2020 roku zatrzymano jedynie 81 migrantów.

Litwa, Polska i Łotwa stosują taktykę zawracania migrantów. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy, od 2 sierpnia, na Litwę nie wpuszczono 3 060 nielegalnych migrantów.

Na podstawie: PAP, BNS