Eurobarometr: Litwini zadowoleni z demokracji w UE, jednak nie w swoim kraju


Fot. president.lt
Mieszkańcy Litwy nie są specjalnie zadowoleni z działania demokracji w swoim państwie, mają jednak zaufanie do Unii Europejskiej i chcieliby silniejszego Parlamentu Europejskiego, wykazał sondaż Eurobarometru.Badanie sondażowe przeprowadzone na zamówienie Parlamentu Europejskiego wykazało, że 58 proc. mieszkańców Litwy jest zadowolonych z tego, jak działa demokracja w UE (średnia unijna – 52 proc.). Jednakowoż w porównaniu z danymi z czerwca bieżącego roku w całej Europie z 56 do 49 proc. zmniejszyła się liczba osób, które wierzą, iż w Unii Europejskiej uwzględniane jest ich zdanie (na Litwie liczba ta zmniejszyła się z 41 do 33 procent.). Można przypuszczać, że wpływ na takowy spadek miał zakończony niedawno okres wyborów. Jednak aż 62 proc. Litwinów przekonanych jest, że w UE uwzględnia się opinię ich kraju (średnia unijna – 60 proc.).   

Zadowolonych z tego, jak działa demokracja w ich państwie na Litwie jest 43 proc. (średnia unijna – 56 proc.). Zaledwie 35 proc. mieszkańców Litwy wierzy, że ich zdanie uwzględniane jest w ich kraju – jest to najniższy wskaźnik po Cyprze, Grecji i Włoszech (średnia unijna – 59 proc.).

Większość indagowanych Europejczyków jest przekonana, że ochrona praw człowieka (48 proc.), wolność słowa (38 proc.), równouprawnienie (38 proc.) oraz solidarność państw UE to najważniejsze wartości, których powinien bronić Parlament Europejski. Na Litwie pierwszeństwo prawom człowieka oddaje aż 56 proc. mieszkańców, wolności słowa – 40 procent. Na trzecim miejscu według mieszkańców Litwy plasuje się solidarność państw UE (37 proc.), natomiast równouprawnienie za priorytet w Parlamencie Europejskim uważa zaledwie 23 proc. mieszkańców Litwy.  

59 proc. Europejczyków popiera członkostwo swego kraju w UE. Na Litwie popiera je aż 64 proc. mieszkańców (w czerwcu wskaźnik ten wynosił 72 proc.). 58 proc. obywateli UE chciałoby silniejszej roli PE – to o 7 proc. więcej niż wiosną bieżącego roku oraz najwyższy wskaźnik od 2007 roku. Na Litwie takiego zdania jest aż 72 proc. mieszkańców – to o 6 proc. więcej niż na wiosnę.

Ogółem ponad ¾ Europejczyków (77 proc.) chciałoby otrzymywać więcej informacji o działalności unijnych instytucji. Najbardziej interesują ich konkretny wpływ unijnych aktów prawnych na szczeblu samorządowym, regionalnym i narodowym, jak również – działalność Parlamentu Europejskiego i jego członków.

Od 1973 r. instytucje europejskie zlecają we wszystkich państwach członkowskich UE regularne badania opinii publicznej o nazwie Eurobarometr.

W 2007 r. Parlament Europejski zainicjował własną serię badań Eurobarometr. Sondaże te obejmują szeroki zakres kwestii, skupiając się na postrzeganiu UE przez obywateli oraz na ich oczekiwaniach wobec działań UE, a także na głównych wyzwaniach, przed jakimi stoi Unia. Bada się również szczegółowo nastawienie obywateli wobec UE i Parlamentu Europejskiego oraz uważnie śledzi poglądy społeczeństwa na temat wyborów europejskich. Ze względu na długotrwały charakter tych badań analiza wyników umożliwia szczegółowe zapoznanie się z tendencjami i ewolucją opinii publicznej na temat kwestii europejskich, zarówno na szczeblu krajowym, jak i w wymiarze społeczno-demograficznym.

Na podstawie: ELTA, europarl.europa.eu