Euro ma 20 lat


Fot. Scanpix
Na początku 2019 roku minie 20 lat od wprowadzenia wspólnej waluty w krajach Unii Europejskiej. „Euro stało się symbolem jedności i suwerenności” – podkreślił przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Jak dodał, podpis pod umową o utworzeniu unii gospodarczej i monetarnej był „najważniejszym podpisem mojego życia”.
 
 
 

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk podkreślił: „Tak jak wyzwolenie się Europy Środkowo-Wschodniej i zjednoczenie z Niemcami, tak i stworzenie euro przed 20 laty było jednym z najważniejszych momentów historii Europy”. Jak dodał, obecnie euro jest „znakiem politycznej i ekonomicznej potęgi” na arenie międzynarodowej.

Donald Tusk zwrócił także uwagę na wyzwania stojące przed Unią. „W obliczu kolejnych zmian będziemy dalej rozszerzać i wzmacniać naszą unię gospodarczą i monetarną” – zapewnił przewodniczący Rady Europejskiej.

Euro jest drugą najważniejszą walutą świata (po dolarze amerykańskim). 1 stycznia 1999 roku pojawiło się w transakcjach bezgotówkowych w 11 krajach – Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii i Włoszech, a trzy lata później wprowadzono je w formie gotówkowej w wyżej wymienionych państwach oraz w Grecji. Na Litwie zostało wprowadzone 1 stycznia 2015 roku.

Za stabilność tej waluty odpowiada Europejski Bank Centralny (European Central Bank, ECB), który przejął większość obowiązków od banków centralnych krajów, które wymieniły swoje waluty na euro. Obecnie jest to prawny środek płatniczy w 19 państwach tworzących strefę euro. Na co dzień korzysta z niego ok. 340 miliardów ludzi.

Na podstawie: diena.lt, tradersarea.pl