ETPC: „obowiązkowe szczepienia są niezbędne w demokratycznym społeczeństwie”


Na zdjęciu: front gmachu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, fot. pl.wikipedia.org
Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) we czwartek, 8 kwietnia, uznał, że obowiązkowe szczepienia są „niezbędne w demokratycznym społeczeństwie” i nie łamią praw człowieka. Eksperci twierdzą, że orzeczenie to może mieć wpływ na podejmowanie decyzji ws. innych kampanii szczepień obowiązkowych, szczególnie – w sytuacji panującej obecnie pandemii koronawirusa.

Sąd rozpatrywał skargę obywateli Czech, uznających obowiązek szczepień za sprzeczny z prawem do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Trybunał orzekł, że zarówno sam obowiązek, jak i sankcje za jego niewykonanie, w tym brak możliwości uczęszczania niezaszczepionych dzieci do przedszkoli, są zgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka.
Sędziowie podkreślili, że celem państwa jest zapewnienie ochrony każdemu dziecku przed poważnymi chorobami – czy to przez powszechne szczepienia czy też poprzez odporność stadną, jeśli z powodów medycznych dziecko nie może być zaszczepione.

Stąd nie może być mowy w tym wypadku o łamaniu przez państwo, w tym wypadku Czechy, artykułu 8. konwencji, mówiącego o ochronie życia prywatnego.

Jest to pierwszy przypadek, gdy Europejski Trybunał Praw Człowieka podjął decyzję dotyczącą obowiązkowego szczepienia dzieci.

Eksperci twierdzą, że orzeczenie to może mieć wpływ na podejmowanie decyzji ws. innych kampanii szczepień obowiązkowych, szczególnie – w sytuacji panującej obecnie pandemii koronawirusa.

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest sądem międzynarodowym orzekającym w sprawie skarg na naruszenie praw i wolności zawartych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz jej Protokołach dodatkowych.

Na podstawie: IAR, bns.lt, gov.pl