Egzamin z angielskiego – najpopularniejszy na maturze


Fot. BNS
Nadchodzącej wiosny państwowy egzamin maturalny z języka angielskiego będzie zdawało nieco mniej maturzystów niż w roku poprzednim, nadal jednak pozostaje on najpopularniejszy, we czwartek, 3 grudnia, podała Narodowa Agencja Oświaty. Egzamin ten wybrało 18 433 kandydatów (o 552 mniej niż przed rokiem). Do egzaminu z polskiego (zdawany jest na poziomie szkolnym) przystąpi 741 maturzystów. Ogółem maturę będą zdawały 27 733 osoby – to jest o 521 mniej niż przed rokiem

Państwowy egzamin z języka litewskiego i literatury wybrało 17 207 kandydatów, na poziomie szkolnym – 9 352.

Państwowy egzamin z matematyki ma zamiar zdawać 16 857 kandydatów, z historii – 8 554, z biologii – 6 496, z geografii – 3 476, z technologii informacyjnych – 2 582, z chemii – 1 374.

Wśród egzaminów na poziomie szkolnym po egzaminie z języka litewskiego i literatury na drugim miejscu pod względem popularności plasuje się egzamin z technologii, który wybrało 6 600 abiturientów.

741 maturzystów będzie zdawało egzamin z języka polskiego jako ojczystego (zdawany jest wyłącznie na poziomie szkolnym), 323 – z języka rosyjskiego, 45 – z białoruskiego.  

Maturzyści powinni podać wybrane przez siebie egzaminy do 24 listopada, do 2 grudnia natomiast mogli jeszcze zmienić swoją decyzję.

By otrzymać świadectwo dojrzałości, należy zdać co najmniej dwa egzaminy maturalne – obowiązkowy z języka litewskiego i literatury oraz jeden egzamin do wyboru. Kandydat może zdawać maksymalnie 7 egzaminów.

Planuje się, że sesja maturalna rozpocznie się 7-9 kwietnia 2021 roku od części ustnej egzaminów z języków obcych.

Ostatni egzamin państwowy sesji podstawowej – z fizyki – ma się odbyć 21 czerwca. Sesja poprawkowa miałaby się odbyć od 22 czerwca do 8 lipca 2021 roku.

Na podstawie: bns.lt,