EFHR podpowiada, jak zgłosić narodowość w spisie ludności


Fot. efhr.eu
Spis ludności 2021 r. już się rozpoczął. Ze względu na automatyczną tym razem formę pobierania danych z rejestrów państwowych, spis może wykazać niedokładne informacje w poszczególnych obszarach. Departament Statystyki uruchomił internetową ankietę, która ma na celu uzupełnienie informacji o wyznawanej religii i języku ojczystym, a – na wniosek Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) – również dotyczące narodowości. Ankietę należy wypełnić do 17 lutego.
Ankieta – szansą na uzupełnienie danych

Ankieta statystyczna o narodowości, wyznaniu i językach ma pomóc w uzyskaniu możliwie najbardziej dokładnego obrazu składu narodowościowego Litwy. Pozyskane z niej dane zostaną włączone do ogólnych danych statystycznych, zaczerpniętych z automatycznego spisu ludności. Dane z ankiety wykorzystane wyłącznie w celach statystycznych, nie będą wniesione do rejestrów państwowych danej osoby, dlatego są doskonałą okazją dla osób, które nie mają lub też świadomie nie chcą mieć wpisu o narodowości w oficjalnych państwowych bazach danych.

Czego potrzeba, by wypełnić ankietę internetową?

Osoby, chcące wypełnić internetową ankietę o narodowości, wyznaniu i używanych językach mogą to zrobić na stronie https://surasymas.stat.gov.lt/ wpisując przy logowaniu swój osobisty numer identyfikacyjny (asmens kodas) oraz numer dokumentu tożsamości.

Po zalogowaniu ukażą się 4 pytania ankiety z opcjami do wyboru lub możliwością wskazania dodatkowej odpowiedzi:

  1. NARODOWOŚĆ. W pytaniu o narodowość ankietowany będzie mógł wybrać spośród podanych (Litwin/-ka, Polak/-ka, Rosjanin/-ka, Białorusin/-ka, Ukrainiec/-ka) lub wpisać/wybrać inną narodowość. Jest też do wyboru opcja o niepodawaniu takich danych.

  2. JĘZYK OJCZYSTY. Należy zaznaczyć lub wpisać ten język, który najlepiej znamy lub jest najczęściej używany w rodzinie. Jeżeli osoba nie jest w stanie określić jednego języka ojczystego, bo np. w domu rodzinnym używa kilku języków, może zaznaczyć dwie opcje. Do wyboru mamy języki litewski, polski, rosyjski, białoruski, ukraiński, można też wybrać/wpisać inny język. Jest też opcja o niepodawaniu takiej informacji.

  3. INNE JĘZYKI. Należy wybrać te języki, które znamy na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie. Do wyboru mamy języki angielski, hiszpański, polski, litewski, francuski, rosyjski, niemiecki lub wpisujemy/wybieramy inny język. Można też wybrać opcję, że nie znamy innych języków.

  4. WYZNANIE. Wskazać należy wspólnotę religijną, do której siebie zaliczamy. Do wyboru są następujące ugrupowania religijne: rzymskokatolickie, greckokatolickie (unickie), ewangelicy luteranie, ewangelicy reformaci, ortodoksyjne (prawosławne), staroobrzędowcy (starowiercy), wyznawcy judaizmu, muzułmanie, karaimowie, baptyści, adwentyści (Dnia Siódmego). Można też wybrać lub wpisać inne ugrupowanie religijne lub zaznaczyć brak przynależności do jakiegokolwiek ugrupowania wyznaniowego. Jest też opcja „nie wskażę, nie odpowiem”.

Jeżeli osoba nie ma dostępu do internetu, ale chciałaby wypełnić taką ankietę i podać dane o swojej narodowości, wyznaniu i używanych językach to może to zrobić telefonicznie. Podczas rozmowy z pracownikiem Departamentu Statystyki osoba ta będzie musiała podać swoje dane osobowe do identyfikacji i odpowiedzieć ustnie na zadawane pytania, pracownik Departamentu natomiast zarejestruje te odpowiedzi w ankiecie.

W kwietniu – ankieta selektywna

Departament Statystyki w okresie od kwietnia do końca czerwca przeprowadzi też dopełniającą ankietę, ale tym razem na selektywnie wybranej grupie mieszkańców z całego kraju. Otrzymają oni oficjalny list z Departamentu Statystyki, informujący, że dana osoba została wybrana do udziału w badaniu statystycznym i że w tym celu skontaktuje się z nią rachmistrz. Ankietowanie będzie się odbywało telefonicznie bądź osobiście w domu uczestnika.

Departament Statystyki zapowiada też, że zautomatyzowane spisy ludności w przyszłości mają być przeprowadzane częściej, zatem EFHR zachęca wszystkich do wpisania informacji o narodowości w rejestrach państwowych. Jak tego dokonać, można przeczytać w artykułach: Spis ludności 2021 zmotywuje do potwierdzenia swojej narodowości oraz Wpis o narodowości – instrukcja krok po kroku.

Więcej informacji o ankiecie można uzyskać, dzwoniąc do Departamentu Statystyki pod numery: (8 5) 236 4968, (8 5) 236 4637, (8 5) 236 4976, (8 5) 236 4898, (8 5) 236 4921.

Informacji, pomocy i konsultacji w sprawie spisu ludności, wpisu o narodowości i ankiecie statystycznej udziela też Europejska Fundacja Praw Człowieka, tel. +(370) 691 50 822, e-mail: info@efhr.eu.

Na podstawie: efhr.eu