E. Molis: Przez harcerstwo do społeczeństwa obywatelskiego


E. Molis, fot. Agata Radulewicz
Robert Baden-Powell, założyciel skautingu, mówił: "Nie można nazwać wychowanym nikogo, kto nie jest gotów i nie pragnie zrobić swej cząstki pracy dla świata i nie ma po temu wykształconej zdolności". Co więc pomaga harcerzom w wychowaniu? Śpiew przy ognisku czy prawo harcerskie?
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu harcerskiemu
Przyrzeczenie harcerskie

W harcerstwie działam od 2008 roku. Jestem drużynową 9 WDH "Viator" im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i już od dawna się zastanawiam, czym tak naprawdę jest harcerstwo? Śpiewem przy ognisku czy wychowaniem?

Harcerstwo to nie tylko poszerzanie wiedzy w zakresie nauki, terenoznawstwa i samarytanki*. Dla mnie to przede wszystkim przygotowanie do życia w demokratycznym społeczeństwie. Prawo harcerskie jest najlepszą podstawą do nauki podstawowych zasad demokracji. Jestem zobowiązana do przestrzegania każdego z dziesięciu punktów Prawa. Każdy punkt Prawa harcerskiego mogę odnaleźć i rozwinąć na przykładzie codziennego funkcjonowania państwie demokratycznym.

Fot. ZHPnL
 
W harcerstwie każde złamanie zasady jest karane lub omawiane w Sądzie Harcerskim. Tak samo jest i w państwie: mamy władzę sądowniczą, która rozpatruje i kontroluje przestrzeganie prawa.

Po drugie, harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. Ten punkt jak najbardziej uczy mnie szanowania praw i wolności innych ludzi tolerancji. 

Do kolejnego punktu prawa harcerskiego, mówiącego, iż harcerz jest oszczędny i ofiarny, porównam wpłaty dla państwa i oszczędności każdego człowieka pracującego. Ten punkt prawa kształtuje we mnie oszczędność, obmyślone działania finansowe, właśnie to uczy mnie na przyszłość, iż pieniądz ma swoją wartość.

Przynależność do harcerstwa traktuję jako doskonałą lekcję demokracji oraz naukę podstawowych jej zasad, ponieważ Prawo harcerskie, zawierające dziesięć punktów, kształtuje we mnie prawdziwą obywatelkę. Już od dziecka uczy mnie stosowania wiedzy harcerskiej w przyszłym życiu. Robert Baden-Powell, założyciel skautingu, powiedział: "Nie można nazwać wychowanym nikogo, kto nie jest gotów i nie pragnie zrobić swej cząstki pracy dla świata i nie ma po temu wykształconej zdolności". Te słowa potwierdzają, że harcerstwo uczy aktywnej obecności w społeczeństwie obywatelskim, wychowuje ludzi wrażliwych na krzywdę i chętnych do niesienia pomocy innym. 

Fot. ZHPnL
 
*Samarytanka - podstawy udzielania pomocy w wypadku niebezpieczeństwa lub poszkodowania.

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie
- organizacja harcerska kontynuująca tradycje przedwojennej Chorągwi Wileńskiej. Działa na terenach dzisiejszej Litwy, szczególnie w miejscach masowego zamieszkania Polaków, tj. w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Harcerstwo na Litwie zostało odrodzone w 1989 roku, gdy kilku instruktorów polskich przyjechało do Wilna z propozycją odrodzenia działalności harcerskiej na Litwie. Prawdziwym dniem odrodzenia ZHPnL uznaje się dzień złożenia Przyrzeczenia harcerskiego przez kilku harcerzy polskich na Górze Trzykrzyskiej 13 grudnia 1989 roku.
 

Na podstawie: inf. wł.