E-learningowe studia podyplomowe z zakresu dyplomacji kulturalnej


Fot. isnp.collegium.edu.pl
Collegium Civitas oraz Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie zapraszają na pierwszą edycję e-learningowych studiów podyplomowych z zakresu dyplomacji kulturalnej. Pierwsza edycja rusza na Litwie w kwietniu 2013 r.
Koncepcja i program studiów powstały na podstawie doświadczeń z warsztatów z dyplomacji kulturalnej, które obie instytucje dwukrotnie prowadziły na Litwie (w latach 2011-2012). Entuzjastyczne przyjęcie ze strony uczestników warsztatów zainspirowało nas do przygotowania propozycji edukacyjnej o charakterze studiów podyplomowych.

Studia skierowane są do obywateli Litwy, którzy posługują się językiem polskim w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym oraz posiadają wykształcenie na poziomie licencjatu lub magistra.

Studia adresowane są do osób pragnących rozwinąć, pogłębić i poszerzyć zakres wiedzy na temat dyplomacji kulturalnej oraz związanych z nią dyscyplin (m.in. historia dyplomacji, stosunki międzynarodowe, socjologia, filozofia). Ponadto, program studiów jest przygotowany dla osób zajmujących się w praktyce działalnością na rzecz kultury, które zamierzają uzupełnić kwalifikacje zawodowe o wiedzę teoretyczną.

Dodatkowo, studia skierowane są do studentów II stopnia, doktorantów, jak i pracowników naukowych, zainteresowanych tematyką z obszaru kultury i dyplomacji, którzy pragną nie tylko poszerzyć zakres wiedzy, ale także chcą nabyć praktyczne umiejętności, takie jak: projektowanie i prowadzenie działań promocyjnych, lobbowanie, gromadzenie funduszy na rzecz działań zmierzających do zbudowania wizerunku państwa, miasta czy regionu. Studia dedykowane są również dla tych osób, których język polski jest elementem warsztatu zawodowego.

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści, m.in. kulturoznawcy, dyplomaci, eksperci ds. promocji marki i brandingu narodowego czy lobbingu - osoby, które z dyplomacją kulturalną w jej różnych postaciach mają kontakt na co dzień. Rekrutacja kończy się rozmową kwalifikacyjną przeprowadzaną na Litwie w Wilnie.

Studia kończą się prezentacją pracy/projektu dotyczącego dyplomacji kulturalnej. Uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Collegium Civitas w języku polskim.

Pierwsza edycja studiów jest bezpłatna (dojazd do Trok i ewentualny nocleg na koszt studenta).

Studia trwają 2 semestry i składają się z dwóch komponentów: e-learning (8 kursów, po 4 w każdym semestrze; każdy kurs trwa 3-3,5 tygodnia; kursy odbywają się jeden po drugim, a nie równolegle) oraz zjazdów (3 zjazdy w ciągu 2 semestrów).

Zajęcia e-learningowe dopełnione są tradycyjną formą nauczania, czyli wykładami, warsztatami, dyskusjami, które odbędą się podczas bezpośredniego spotkania wykładowców ze studentami w trakcie 3 weekendowych zjazdów. Zjazdy odbędą się na Litwie, w Trokach na terenie Trockiego Historycznego Parku Narodowego, w Pałacu na Zatroczu (Užutrakis). Podczas pierwszego zjazdu przeprowadzone zostanie szkolenie dotyczące obsługi platformy e-learningowej. Oceny, jakie otrzymają na zakończenie studiów, będą sumą ich aktywności, kompetencji i wiedzy zdobytych zarówno w trakcie zajęć e-learningowych, jak i podczas zajęć konwencjonalnych. Zastosowanie obu form jest niezbędne przy prowadzeniu studiów z tak interdyscyplinarnej dziedziny, jaką jest dyplomacja kulturalna. Każdy wykład kończy się e-learningowym egzaminem, pisemnym lub ustnym (za pośrednictwem np. komunikatora Skype).

Na zakończenie studiów uczestnicy piszą pracę/projekt dyplomowy.

Ważne: Nie jest wymagana znajomość zasad posługiwania się e-learningiem przed rozpoczęciem studiów - wiedza na ten temat zostanie przekazana podczas pierwszego zjazdu. E-learning naprawdę nie jest trudny! Studenci powinni jedynie posiadać podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera, w tym poczty e-mail, przeglądarki internetowej oraz programów Word i Adobe Reader (pliki PDF).

Zasady rekrutacji
Kandydaci zobowiązani są do wypełnienia on-line formularza-wniosku o przyjęcie na studia do dnia 17.03.2013.

Dodatkowo, zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez polsko-litewską Komisję Rekrutacyjną i dostarczenie jej następujących dokumentów:
- wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz-wniosek o przyjęcie na studia
- oryginał dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia (licencjackich lub magisterskich) wraz z jego kopią
- paszport lub ID wraz z jej kopią
- 1 fotografię (35x45mm/3,50x4,5cm)

Program i harmonogram studiów tu

Studiami kierują: dyrektor Dariusz Sobkowicz (Instytut Adama Mickiewicza) oraz dr Anna Siwek (Collegium Civitas).

Więcej informacji można otrzymać, pisząc na adres: anna.siwek@collegium.edu.pl

Studia są realizowane przy wsparciu: Instytutu Polskiego w Wilnie, Dyrekcji Trockiego Historycznego Parku Narodowego, Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie 
Data: 
08.02.2013 (Impreza całodniowa) - 17.03.2013 (Impreza całodniowa)