„Dzienniczek” św. Faustyny w wersji audio na YouTube


Fot. faustyna.pl
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia udostępniło radiową adaptację „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej. Sto dziewiętnaście 8-10-minutowych odcinków udostępniono na profilu Faustyna w serwisie YouTube. Adaptacja radiowa opowiada historię życia apostołki Bożego Miłosierdzia w układzie chronologicznym.„Dzienniczek” czyta s. Elżbieta Siepak ZMBM. Nagranie pierwotnie było przygotowane dla rozgłośni radiowych w latach 90. XX wieku. Trzy lata temu zostało odświeżone o brakujące odcinki - uzupełnione w studiu „Katolik” i opublikowane na płytach CD przez Wydawnictwo „Misericordia”.

To czwarte wydanie publikacji „Dzienniczka” w formie audio w języku polskim po audiobooku fundacji „Divine Mercy”, audiobooku wydawnictwa „Misericordia” i audiobooku w wykonaniu Haliny Łabonarskiej.

S. Faustyna Kowalska (1905–1938) ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w 1933 roku w Wilnie poznała ks. Michała Sopoćkę, który był spowiednikiem sióstr jej zgromadzenia zakonnego. Opowiedziała mu o swoich wizjach i objawieniach dotyczących szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego. Z polecenia spowiednika zaczęła prowadzić szczegółowy zapis swoich przeżyć, znany potem jako „Dzienniczek”, zanotowała też Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Staraniem ks. Sopoćki według wskazówek s. Faustyny wileński malarz Eugeniusz Kazimirowski namalował obraz Jezusa Miłosiernego, który po raz pierwszy został wystawiony w 1935 roku w krużgankach Ostrej Bramy.

W marcu 1959 r. Stolica Apostolska wydała notę zabraniającą szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez s. Faustynę. Oznaczało to zakaz publikowania „Dzienniczka”. Mimo iż sześć lat później rozpoczęto w Krakowie proces beatyfikacyjny, zakaz cofnięto dopiero w 1978 r. Pierwsze wydanie zapisków duchowych s. Faustyny ukazało się w 1981 r. W wydaniu książkowym dołączono mały zeszyt zatytułowany: „Moje przygotowanie do Komunii Świętej”.

 Siostra Faustyna w sześciu zeszytach opisała swoje niezwykle głębokie życie duchowe, sięgające samych szczytów zjednoczenia z Bogiem w zaślubinach mistycznych, głębię poznania tajemnicy miłosierdzia Bożego i jej kontemplację w codzienności, zmagania i walkę ze słabościami ludzkiej natury oraz trudy związane z prorocką misją. „Dzienniczek” należy do najbardziej poczytnych dzieł o tematyce religijnej. Książka tłumaczona była na wiele języków.

Na podstawie: faustyna.pl, KAI