Dzień Ojca na Litwie


Fot. www.wilnoteka.lt
W pierwszą niedzielę czerwca na Litwie obchodzi się Dzień Ojca. W 2008 roku dzień ten został wpisany na listę świąt państwowych.
Dzień Ojca, w przeciwieństwie do powszechnie obchodzonego Dnia Matki, nie jest jeszcze na Litwie świętem popularnym. Jednakże dzięki dość skutecznej polityce prorodzinnej, która ostatnio, co prawda, przeżywa regres, ojcostwo jest coraz bardziej akcentowane.

Zgodnie z obowiązującym na Litwie prawem z urlopu wychowaczego, przysługującego rodzicom zanim dziecko ukończy 2 lata, może korzystać zarówno matka, jak i ojciec. Obecnie z tej możliwości korzysta około 10 procent ojców. Każdy ojciec ma ponadto prawo do miesięcznego całkowicie opłacanego urlopu w pierwszym miesiącu po urodzeniu dziecka. Tę możliwość również wykorzystuje wielu ojców, którzy inaczej niż przed laty postrzegają swoje role społeczne i chętnie włączają się w wychowanie dzieci. W ubiegłym roku na miesięczny urlop ojcowski udało się ponad 12 tysięcy mężczyzn.

Na świecie Dzień Ojca jest obchodzony od roku 1910. Każdy kraj obchodzi to święto w innym miesiącu. Oprócz Litwy w czerwcu (ale w różnych dniach) ojcowie świętują także w Austrii, Bułgarii, USA i Turcji.

Na podstawie: Inf.wł.