Dzięki akcji Banku żywności zebrano produkty warte ponad 300 tysięcy euro


Fot. Facebook/„Maisto bankas“
Podczas weekendowej akcji Maisto Bankas mieszkańcy Litwy przekazali 287 447 sztuk artykułów żywnościowych o wartości przekraczającej 300 tysięcy euro. Produkty trafią do ośrodków dziennego pobytu dzieci, stołówek dobroczynnych, osób niepełnosprawnych, emerytów, rodzin wielodzietnych i najuboższych.Podczas trwającej w piątek i sobotę akcji zbiórki żywności zebrano produkty spożywcze dla potrzebujących warte ponad 300 tysięcy euro.

Chociaż epidemia zmusiła organizatorów do pewnych ograniczeń, a w niektórych miastach zbiórka nie mogła się odbyć, to i tak wynik był bardzo wysoki.

„Znając okoliczności kampanii Maisto Bankas, rezultaty są więcej niż satysfakcjonujące. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim, którzy ofiarowali produkty, zgłosili się jako wolontariusze czy wsparli nas dobrym słowem” – powiedział Simonas Gurevičius, szef Maisto Bankas.

Akcja odbyła się w 65 litewskich miastach, wzięły w niej udział 284 organizacje społeczne.

Z raportu wynika, że ​​oprócz pięciu głównych miast Litwy, najbardziej hojni byli mieszkańcy Kiejdanów, Olity, Janowa, Szyłokarczmy, Możejków i Uciany.

Większość beneficjentów Banku żywności to osoby chore lub starsze, dla których okres pandemii jest szczególnie niebezpieczny. Zebrana żywność trafi do nich przed świętami Bożego Narodzenia.

Na podstawie: inf.wł., BNS