Dzieci muszą zostać w domu?


Fot. wilnoteka.lt
Białoruska Izba Reprezentantów przyjęła projekt ustawy, zgodnie z którym niepełnoletni Białorusini będą mieli zakaz przebywania w miejscach publicznych w godzinach od 23 do 6 bez nadzoru dorosłych.
Dokument nakłada na rodziców i opiekunów obowiązek towarzyszenia dzieciom poniżej 16. roku życia poza miejscem zamieszkania. Naruszenie tego obowiązku uderzy bezpośrednio w dorosłych.

W wywiadzie dla gazety „Zwiezda” zastępca prokuratora generalnego Alieksiej Stuk zapowiedział, że rodzice, których dzieci zostaną zatrzymane przez policję w nocy, dostaną ostrzeżenie lub będą ukarani grzywną. Jeśli dojdzie do kolejnego naruszenia prawa, kara grzywny okaże się bardziej dotkliwa.

Alieksiej Stuk zapewnił, że milicja nie będzie nadużywać swoich uprawnień. Padła obietnica, że w przypadku zatrzymania nieletniego w czasie godziny policyjnej funkcjonariusze zawsze najpierw podejmą próbę kontaktu z rodzicem zatrzymanego dziecka, a dopiero później, ewentualnie, odeślą je do schroniska dla nieletnich.

Zmiany wejdą w życie od 5 września bieżącego roku.

Na podstawie: kresy24.pl