Działacze społeczni oddali hołd Powstańcom Rzeczpospolitej


Fot. organizatorów
19 maja przedstawiciele Związku Szlachty Wileńszczyzny, działaczka społeczna Anna Kowzan-Rimeikienė, prezydent Klubu Szlacheckiego Daiva Rūta Vadauskaitė, Žilvinas Radavičius tradycyjnie sprzątali groby powstańców 1863-1864 r. na cmentarzu Antokolskim. Towarzyszyła im działaczka społeczna Halina Borawska.Uporządkowano mogiły weterana-inwalidy Szymona Surewicza, Feliksa Jurkiewicza, lejtnanta Antoniego Jagiełły i weterana Stowarzyszenia Powstańców Stanisława Jodko. Pani Anna Kowzan Rimeikienė sprzątała te groby około 10 lat. Po latach przerwy do tej honorowej służby zaprosił mnie znany działacz społeczny, pedagog i historyk Žilvinas Radavičius, który takie sprzątanie zorganizowal już po raz trzeci. Myślimy, że warto o tych grobach patriotów Rzeczpospolitej Obojga Narodów  powiadomić  młodzież wileńską, Samorząd  i Ambasadę RP, aby te instytucje organizowały sprzątanie tych honorowych miejsc spoczynku. To żywa lekcja historii w roku uroczystego pochówku 20 z 21 powstańców,  wśród nich prochów Konstantego Kalinowskiego, Zygmunta Sierakowskiego. Pamiętajmy i o innych bohaterach tego powstania.Halina Borawska i Žilvinas Radavičius mają w planach zorganizowanie wielkiej i uroczystej akcji dla szkolnej  mlodzieży, w której będzie oddany hołd tym wybitnym bohaterom. Z poszanowaniem, Halina Boravska. Pedagog. Ex soltis.
Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji