Dyskusje na temat prawnomiędzynarodowego statusu Krymu w Wilnie i Kownie


Fot. Instytut Polski w Wilnie
Aneksja przez Rosję Krymu w 2014 roku wywołała poważne zaniepokojenie w Europie Środkowej i Wschodniej. Stanowisko Rosji w odniesieniu do prawa międzynarodowego i integralności terytorialnej sąsiadów stało się aktualnym politycznym i prawnym problemem badawczym. O prawnych i politycznych konsekwencjach aneksji dyskutować w Wilnie i Kownie będą eksperci z Litwy, Polski i Niemiec.Rosyjskie stanowisko względem prawa międzynarodowego oraz zasady integralności terytorialnej swoich sąsiadów stały się żywotną kwestią polityczną, prawną i interesującym problemem badawczym. Krym jest obecnie okupowany przez Rosję – jakie są prawne możliwości wyjścia z tej sytuacji? Co może prawo międzynarodowe, a czego nie należy od niego oczekiwać? Czy możliwy jest ład międzynarodowy bez przestrzegania tego prawa? Jak w ciągu ostatnich pięciu lat, które minęły od aneksji, zmienił się rosyjski rząd i społeczeństwo? Jaką politykę informacyjną w kwestii Krymu realizuje Rosja?

Przyczynkiem do dyskusji, która odbędzie się w Litewskiej Bibliotece Narodowej w Wilnie oraz na Wydziale Dyplomacji i Nauk Politycznych w Kownie, będzie książka „The Case of Crimea's Annexation under International Law” (Kwestia aneksji Krymu według prawa międzynarodowego) wydana przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydawnictwo Scholar. Książka oferuje interesujący, całościowy i kompetentny wkład w analizę prawną otaczającą aneksję Krymu przez Rosję, jej konsekwencje i odpowiedzialność w tym zakresie prawa międzynarodowego. Publikacja charakteryzuje się wysokim poziomem analizy prawnej kompetentnego międzynarodowego zespołu autorów pod przewodnictwem polskich ekspertów.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie jest państwową osobą prawną, powołaną z mocy ustawy z 2011 roku, nadzorowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Celem jego działalności jest inicjowanie i wspieranie działań podejmowanych w Polsce i Rosji na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Centrum realizuje to zadanie, m.in. poprzez: badania naukowe, prowadzenie działalności wydawniczej, upowszechnianie w społeczeństwach polskim i rosyjskim wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów na terenie Polski i Rosji oraz innych krajów, prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej w obu krajach, organizowanie konferencji, sympozjów, wykładów, debat, seminariów i dyskusji utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi, dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, inicjowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży i studentów.

W spotkaniach udział wezmą:

  • dr Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,
  • dr Łukasz Adamski, zastępca dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,
  • prof. Dagmar Richter, Uniwersytet w Saarbrucken w Niemczech,
  • prof. Władysław Czapliński, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,
  • dr Šarūnas Liekis, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.
  • moderator: doc. dr Andrzej Pukszto, kierownik Katedry Politologii Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

Spotkania odbędą się w języku angielskim bez tłumaczenia w następujących terminach:

  • 11 kwietnia 2019 r., o godz. 18:00, sala konferencyjna Litewskiej Biblioteki Narodowej im. Mažvydasa w Wilnie
  • 12 kwietnia 2019 r., o godz. 14:00, sala 311 Wydziału Dyplomacji i Nauk Politycznych UWW w Kownie

Organizatorzy: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie. Partnerzy: Ambasada RP w Wilnie, Instytut Polski w Wilnie, Wileński Instytut Analiz Politycznych, Litewska Narodowa Biblioteka im. Martynasa Mažvydasa.

Dyskusje na temat prawnomiędzynarodowego statusu Krymu w Wilnie i Kownie
Wilno, Kowno
11-12 kwietnia 2019 r.

Data: 
11.04.2019 - 18:00 - 12.04.2019 - 14:00