Dyskusja: „Zwycięstwo i klęska. Lwów 1920 – 1939”


Fot. organizatorów
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” uprzejmie zaprasza do udziału w dyskusji panelowej pn. „Zwycięstwo i klęska. Lwów 1920 – 1939”. Dyskusja odbędzie się 5 listopada 2020 r.Dyskusja jest częścią projektu, który pierwotnie dotyczył organizacji międzynarodowej konferencji naukowej we Lwowie. Epidemia COVID-19 oraz niespodziewana śmierć Pana Mirosława Rowickiego, wielkiego orędownika spraw polskich na Ukrainie, założyciela i redaktora naczelnego „Kuriera Galicyjskiego”, który był inicjatorem tego projektu, uniemożliwiły organizację wydarzenia w początkowym formacie.

W trakcie dyskusji poruszone zostaną takie wątki jak: sytuacja mieszkańców, ugrupowania polityczne, następstwa wojen dla miasta i regionu czy znane i mniej znane epizody dotyczące walk żołnierskich.

Dyskusja będzie transmitowana na kanale YouTube Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Dodatkowo będzie możliwość wzięcia zdalnego udziału w dyskusji za pomocą programu Zoom.

Współorganizatorami dyskusji są: redakcja „Kuriera Galicyjskiego”, Fundacja Joachima Lelewela, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

Dyskusja w proponowanym formacie jest dedykowana świętej pamięci nieodżałowanego red. Rowickiego, który zmarł 9 lipca bieżącego roku.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Uczestnicy dyskusji:
  • Prof. Bohdan Hud’, Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie;
  • Prof. Grzegorz Nowik, Instytut Studiów Politycznych PAN;
  • Prof. Janusz Odziemkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
  • Dr Andrij Rukkas, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie;
  • Prof. Wojciech Włodarkiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
  • Prof. Jan Żaryn, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
  • Moderator dyskusji: dr Piotr Kościński, AFiB Vistula, prezes Fundacji Joachima Lelewela;
Dyskusja panelowa „Zwycięstwo i klęska. Lwów 1920 – 1939”
Na kanale YouTube Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” 
5 listopada 2020 r., godz. 9.00
Data: 
05.11.2020 - 09:00