Dyskusja „Trauma po traumie: deportacje litewskich Polaków”


Mat. prom. organizatorów
Polski Klub Dyskusyjny i Muzeum MO zapraszają na dyskusję „Trauma po traumie: deportacje litewskich Polaków”, która odbędzie się 14 lipca o godz. 18:00 na tarasie przy Muzeum MO (ul. Pylimo 17). Dyskusja odbędzie się w języku litewskim.

Okres okupacji niemieckiej na Litwie kojarzy się z represjami, jednak mało się mówi o przymusowej repatriacji i deportacji społeczności polskiej przez władze sowieckie. Jaki ślad pozostawiły one w świadomości współczesnej polskiej społeczności na Litwie? Jakie są relacje litewskich Polaków litewskich z ich wygnanymi rodakami? Jaki to ma wpływ na formowanie ich tożsamości? Te i inne kwestie zostaną omówione w ramach dyskusji, w której udział wezmą:

  • Violeta Davoliūtė – wykładowczyni Uniwersytetu Wileńskiego, badaczka zajmująca się polityką historyczną, problematyką pamięci i traumy w regionie Europy Wschodniej;
  • Ferdynand Kozłowski – członek polskiej sekcji Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców;
  • Andrzej Pukszto – politolog, historyk, wykładowca Uniwersytetu Witolda Wielkiego, badający region Europy Środkowo-Wschodniej;
  • Zbigniew Balcewicz – sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy;

Moderatorzy:

  • Dorota Sokołowska – prezeska Polskiego Klubu Dyskusyjnego, studentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego;
  • Adam Rożewicz – członek Zarządu Polskiego Klubu Dyskusyjnego, student Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego;
Dyskusja „Trauma po traumie: deportacje litewskich Polaków”
Taras przy Muzeum MO (ul. Pylimo 17)
14 lipca 2021 r., godz. 18:00
Data: 
14.07.2021 - 18:00