Dyskusja "Dialog pamięci kulturowych w przestrzeni ULB"


Dziedziniec Piotra Skargi na UW, fot. vu.lt
We czwartek 15 marca, w godzinach od 17 do 20, w Sali Senackiej Uniwersytetu Wileńskiego (ul. Universiteto 3) odbędzie się kolejna dyskusja z cyklu "Dialog pamięci kulturowych w przestrzeni ULB (Ukraina, Litwa, Białoruś)". Tematem spotkania będzie "Film historyczny jako narzędzie polityki zagranicznej: Republika Kozacka w XVII w. i Ukraina na przełomie XX-XXI w. w debatach polskich i rosyjskich".
W obecnym czasie analiza stosunków międzypaństwowych staje się coraz bardziej skomplikowana. Prowadzona na świecie polityka zagraniczna uległa znaczącym zmianom. Poza widocznymi, materialnymi celami polityki zagranicznej, wpływ na nią wywiera "czynnik miękki", do którego interpretacji politolodzy wykorzystują tak zwaną teorię konstruktywizmu. Zgodnie z tą teorią niezbędne jest analizowanie wpływu narodowych stereotypów i mitów na stosunki międzypaństwowe. Zdaniem zwolenników tej teorii, ważne miejsce w polityce zagranicznej odgrywają materiały multimedialne, wizualizujące przeszłość.

Podczas spotkania organizatorzy ograniczą się do wyboru jednej formy wizualnej - przeanalizują związki filmu historycznego z rosyjskimi i polskimi celami geopolitycznymi. Materiałem będą filmy rosyjskich reżyserów Nikity Michałkowa i Vladimira Bortko oraz polskiego reżysera Jerzego Hoffmana, ze zwróceniem szczególnej uwagi na interpretację wydarzeń z XVII wieku na Ukrainie. Celem spotkania będzie próba odpowiedzi na pytanie, w jakim celu film historyczny wykorzystywany jest w polityce zagranicznej i jaka jest jego skuteczność.

W dyskusji weźmie udział profesor Uniwersytetu w Monachium Martin Aust (który na temat pamięci kulturowych w przestrzeni ULB obronił habilitację), profesor Uniwersytetu Warszawskiego Mirosław Nagielski (autor kilku książek na temat wojen Rzeczypospolitej Obojga Narodów z Kozakami) i doc. dr z Uniwersytetu Wileńskiego Aurimas Švedas (ostatnio zajmujący się analizą związków między filmem historycznym a polityką). Dyskusję poprowadzi pracownik naukowy Instytutu Historii Litwy dr hab. Alvydas Nikžentaitis.

Organizatorami konferencji, której patronują ministrowie kultury Litwy i Polski, są: Wydział Historii Uniwersytetu Wileńskiego, Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Litwy, Muzeum Historii Polski, Instytut Polski w Wilnie, Instytut Goethego w Wilnie.

Wstęp wolny.
Data: 
15.03.2012 - 17:00 - 20:00