Dyskusja „Powszechny spis ludności a mniejszości narodowe”


Fot. na podstawie facebook.com
Polski Klub Dyskusyjny zaprasza na dyskusję pt. „Powszechny spis ludności a mniejszości narodowe”, która odbędzie się 20 listopada 2019 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, sala 005.


W 2021 roku na Litwie zostanie przeprowadzony powszechny spis ludności. Będzie się różnił od dotychczasowych – zamiast zbierania odpowiedzi na pytania od mieszkańców, informacja o nich będzie generowana na podstawie wpisów administracyjnych w rejestrach i bazach danych (SODRY, rejestru adresów, rejestru mieszkańców itd.). A co z narodowością? Nie każdy obywatel Litwy, deklarujący siebie jako Polaka, posiada taki wpis w paszporcie. Czy zmodernizowany spis ludności będzie odzwierciedlał rzeczywisty skład narodowościowy mieszkańców Litwy? Czy potencjalnie zniekształcone dane statystyczne mogą być zagrożeniem dla mniejszości narodowych?

Zgodnie z powszechnym spisem ludności z 1989 roku, Polacy stanowili 257 994 mieszkańców Litwy, w 2019 roku – 156 463. Czy spadek liczby przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej o 39.36 proc. przy ogólnym spadku liczebności mieszkańców kraju o 23,97 proc. jest możliwy?

Jak się przygotować do powszechnego spisu ludności, który odbędzie się za niecałe dwa lata? O tym i nie tylko o tym będą dyskutować z prawniczką Europejskiej Fundacji Praw Człowieka Eveliną Dobrovolską, przedstawicielką Departamentu Statystyki Vandą Vaitekūniene oraz sygnatariuszem Aktu Niepodległości Litwy Zbigniewem Balcewiczem.

Moderator: Alina Obolewicz.

Dyskusja „Powszechny spis ludności a mniejszości narodowe”
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
20 listopada 2019 r., godz. 18.00
Data: 
20.11.2019 - 18:00