Dyskusja: „Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej”


Fot. Instytut Polski w Wilnie
30 maja 2019 r. o godz. 18.00 w Litewskiej Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa (al. Giedymina 51, Wilno) odbędzie się dyskusja pt. „Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej”.


W 2019 roku obchodzimy dwie ważne rocznice – 20-lecie członkostwa Polski oraz 15-lecie członkostwa Litwy w Sojuszu Północnoatlantyckim NATO. W tym czasie otoczenie międzynarodowe obu państw, a także całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej zmieniło się radykalnie. Oprócz tradycyjnych zagrożeń militarnych, pojawiły się lub uległy nasileniu nowe zagrożenia – cybernetyczne, ekonomiczne, ekologiczne, związane z terroryzmem. Rekonfiguracji uległ ład międzynarodowy.

Wstąpienie Polski i Litwy do NATO wydatnie poprawiło bezpieczeństwo obu krajów. Polska i Litwa zajmują silna pozycję w Sojuszu. Osiągnęły w 2018 r. wyznaczony przez Sojusz Północnoatlantycki cel 2 proc. PKB wydatków na obronność. Armie Polski i Litwy zmodernizowano i dostosowano do standardów NATO. Polscy i litewscy żołnierze to doskonale przygotowani profesjonaliści, świadomi swoich możliwości i roli, jaką pełnią w obronie wszystkich państw Sojuszu. Warto wspomnieć, że polscy lotnicy już po raz ósmy strzegli przestrzeni powietrznej państw bałtyckich w ramach Air Policing Mission. 

Uczestnicy dyskusji będą starali się zidentyfikować najważniejsze wyzwania i zagrożenia stojące przed krajami regionu w różnych obszarach, nakreślą sposoby na ich eliminację, zastanowią się nad rolą NATO oraz UE w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa. Wreszcie, dokonają podsumowania obecności Polski i Litwy w Sojuszu Północnoatlantyckim i wskażą korzyści z niej płynące, jak również kierunki postulowanych reform. 

W dyskusji, która odbędzie się 30 maja 2019 roku o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej Litewskiej Biblioteki Narodowem im. Martynasa Mažvydasa, udział wezmą:

  • Eitvydas Bajarūnas, ambasador ds. zagrożeń hybrydowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Litwy, byłyy ambasador Litwy w Szwecji;
  • Rasa Juknevičienė, wiceprzewodnicząca Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Sejmu Litwy, przewodnicząca delegacji Delegacji Sejmu Litwy w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO, była przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego NATO (2018), była minister obrony Litwy;
  • dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, kierownik Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Srodkowej w Lublinie, ekspert ds. polityki i bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej i na obszarze poradzieckim;
  • Grzegorz Poznański, zastępca ambasadora RP na Litwie, były dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, były ambasador RP w Estonii, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa;
  • moderator: dr Andrzej Pukszto, kierownik Katedry Politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Dyplomacji, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie.

 

Dyskusja odbędzie się w jęz. polskim i litewskim z tłumaczeniem. 

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Ambasada RP w Wilnie, Ambasada Rumunii w Wilnie. Partnerzy: Litewska Biblioteka Narodowa im. Mažvydasa, Wileński Instytut Analiz Politycznych.Dyskusja: „Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej”
Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa 
30 maja 2019 r., godz. 18.00
Wstęp wolny

Data: 
30.05.2019 - 18:00