Dyplomatorium na UwB: 58 ekonomistów, informatyków i europeistów


Wręczenie dyplomów absolwentom wileńskiej filii UwB, fot. wilnoteka.lt
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku ma już 678 absolwentów. W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów licencjackich dziewiątej promocji absolwentów ekonomii i informatyki, trzeciej promocji magistrów ekonomii. Po raz pierwszy dyplomy otrzymali absolwenci europeistyki – kierunku otwartego przed trzema laty.„Jest to dla mnie osobiście bardzo ważny moment, bowiem programy i plany studiów na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunek europeistyka były przygotowywane pod moim przewodnictwem. W niewielkim zmienionym stopniu obowiązują one również na kierunku europeistyka na naszym wydziale w Wilnie, bardzo dobrze są oceniane przez komisję akredytacyjną w Polsce, sprawdziły się na Litwie, są po prostu europejskie” – podczas uroczystego dyplomatorium powiedziała dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie UwB prof. Mieczysława Zdanowicz.

Dyplomy ukończenia studiów z rąk dziekan oraz prorektora ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej UwB dr hab. Mariusza Popławskiego odebrało 58 studentów Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie: 29 ekonomistów (w tym 15 magistrów), 20 europeistów i 9 informatyków.

Pięciu absolwentów studiów licencjackich otrzymało dyplomy z wyróżnieniem, są to: Justyna Tupikowska (europeistyka), Andrzej Masewicz (europeistyka), Stefan Mieczkowski (informatyka), Łukasz Kamiński (europeistyka) i Edgar Nowogrodski (informatyka). Dyplomy honorowe otrzymały również Daria Pilarczyk i Elżbieta Jasińska – abolwentki studiów magisterskich na kierunku ekonomia.

Jak zaznaczyła dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie UwB prof. Mieczysława Zdanowicz, był to dobry rok dla wydziału, który po 11 latach działalności nareszcie ma realne szanse na własną siedzibę. W marcu br. podpisana została umowa w sprawie przyznania 19 mln zł na remont i rozbudowę budynku przy ul. Aguonų 22 w Wilnie. Obecnie trwają intensywne prace przygotowawcze: uzgadnianie formalności, projektowanie, a w przyszłym roku ruszą prace budowlane.

Obecnie trwa rekrutacja studentów na I rok studiów licencjackich na kierunkach: ekonomia, informatyka i europeistyka oraz na studia magisterskie na kierunku ekonomia. Pierwsza tura rekrutacji zakończy się 31 lipca. Informacje na temat studiów są tutajNa podstawie: inf.wł.
Zdjęcia: Eryk Iwaszko
Montaż: Jan Volenski