Duża sala Litewskiej Filharmonii Narodowej już otwarta


Fot. teatrai.lt
Po remoncie trwającym od stycznia tego roku duża sala Litewskiej Filharmonii Narodowej została otwarta. W ramach prac renowacyjnych wymieniono fotele dla widzów, zainstalowano nowoczesne oświetlenie i wentylację pod podłogami. Prace zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
„Bardzo się cieszę, że wracamy do tego bodaj najpiękniejszego domu litewskiej muzyki, który niegdyś, ponad 100 lat temu, został zbudowany po to, aby zjednoczyć wielonarodowe społeczeństwo Wilna, aby przychodzili tutaj najznamienitsi goście miasta, aby ludzie mogli tu cieszyć się miastem i jego życiem kulturalnym. Bardzo bym chciała to powiązać z teraźniejszością. Już od 30 lat dyskutujemy nad potrzebą nowej sali koncertowej i perypetiami wokół jej budowy. Dzięki Bogu, zaczęły się już jakieś prace na górze Tauro (Bouffałowej) i czekamy na salę koncertową – Dom Narodów dla większych zgromadzeń społeczeństwa litewskiego, ale do tego czasu sala Litewskiej Filharmonii Narodowej pozostaje główną salą koncertową z najlepszą akustyką w Wilnie” – podczas prezentacji wyremontowanej sali mówiła dziennikarzom dyrektorka generalna Litewskiej Filharmonii Narodowej Rūta Prusevičienė.

„Celem tego ogromnego projektu modernizacyjnego był komfort słuchaczy i Narodowej Orkiestry Symfonicznej, która codziennie pracuje na tej scenie. To jest miejsce pracy setki muzyków” – dodała.

Z uwagi na surowe przepisy przeciwpożarowe w parterowej części widowni poszerzono przejścia między rzędami, a na balkonie pojawił się środkowy korytarz między fotelami. Nowe fotele zostały wyprodukowane w Polsce. Tak jak i przed remontem, widownia mieści 680 miejsc siedzących. Zainstalowane ponadto zostały tzw. dostawki, czyli dodatkowe miejsca bez oparcia przeznaczone dla słuchaczy, którzy kupili wejściówki.

„Trzeba było bardzo dokładnie policzyć, wymierzyć i opisać. Naszym pragnieniem było zachowanie jak największej liczby tych rzeczy, które były wygodne i odpowiadały naszym słuchaczom. Przykładowo stare fotele dla widzów wykonane w Płungianach służyły nawet 25 lat. Zadaniem polskiego producenta było wykonanie również wygodnych foteli” – podkreśliła R. Prusevičienė.

Projekt techniczny renowacji filharmonii został przygotowany jeszcze w 2013 roku. W przyszłym roku instytucja planuje odnowić organy oraz resztę balkonu.

Litewska Filharmonia Narodowa to jeden z najpiękniejszych budynków wileńskiej starówki, który był świadkiem wielu istotnych momentów w historii miasta. Początkowo mieścił się w nim dom gościnny dla kupców z Nowogrodu, Pskowa i Moskwy. Swój klasycystyczny kształt budynek zawdzięcza przebudowie z początku XX wieku. Ówczesne władze zadecydowały, że ma tu powstać sala koncertowa. W 1902 roku powstały tu Sala Miejska i luksusowy Grand Hotel. Na tutejszej scenie występowali najwybitniejsi muzycy i soliści tamtego okresu, tacy jak Fiodor Szalapin, Siergiej Rachmaninow, Aleksandr Skriabin, Aleksandr Głazunow. Jako dyrygent chóru zaprezentował się tu Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. W listopadzie 1906 r. miała miejsce premiera pierwszej litewskiej opery – „Birutė” Mikasa Petrauskasa.

Budynek obecnej filharmonii stał się też ważnym ośrodkiem odrodzenia narodu litewskiego. W 1904 r. po zniesieniu zakazu używania języka litewskiego Petras Vileišis założył tu pierwszą litewską księgarnię. Z kolei 4–5 grudnia 1905 r. właśnie w tym budynku zwołano posiedzenie Wielkiego Sejmu Wileńskiego, podczas którego po raz pierwszy została wysunięta idea niepodległości Litwy.

W okresie I wojny światowej urządzono tu niemiecki szpital wojskowy. Siedzibą Litewskiej Filharmonii Narodowej budynek stał się 1 listopada 1940 roku wraz z początkiem okupacji sowieckiej.

Na pierwszy koncert w odnowionej sali Litewskiej Filharmonii Narodowej będzie można się wybrać 16 listopada. Będzie to finał Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. M.K. Čiurlionisa.   

Na podstawie: ELTA, kurierwilenski.lt