„Duszpasterze wileńscy na szlaku Niepodległości” – zapraszamy na konferencję!


Fragment plakatu konferencji, fot. Wilnoteka.lt
Czterech biskupów - dwóch Polaków, dwóch Litwinów. Żaden z nich nie pochodził z Wilna, a jednak po latach połączyła ich jedna kaplica w katedrze wileńskiej. Cztery różne losy za życia i niemniej skomplikowane historie pośmiertne, razem tworzące niezwykły obraz minionego stulecia…

Redakcja portalu Wilnoteka.lt przy wsparciu Senatu RP i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” zaprasza wszystkich zainteresowanych trudną polsko-litewską historią XX w. na Międzynarodową Konferencję Naukową „Duszpasterze wileńscy na szlaku Niepodległości”. Błogosławieni Jerzy Matulewicz-Matulaitis i Teofilius Matulionis, czekający na wznowienie procesu beatyfikacyjnego i prawie nieznany zarówno na Litwie, jak i w Polsce Jan Cieplak oraz otoczony legendą Kapelana Niepodległości przyjaciel marszałka Piłsudskiego Władysław Bandurski – te cztery niezwykłe postacie znajdą się w centrum zainteresowań naukowców z Polski i Litwy. Po raz pierwszy spróbujemy spojrzeć na nie razem, jako na świadków i twórców pewnej epoki, tak ważnej w dziejach obu naszych narodów i w życiu Kościoła.

Już w najbliższy piątek, 14 grudnia od 9.00 będziemy dyskutowali w sali konferencyjnej Klasztoru Braci Franciszkanów w Wilnie, natomiast w sobotę, 15 grudnia, zapraszamy wszystkich wiernych na polsko-litewską mszę świętą o godzinie 9.00 w intencji wileńskich duszpasterzy w katedrze wileńskiej (kaplica św. Kazimierza). Po nabożeństwie i modlitwie w nowej kaplicy, łączącej czterech biskupów, zapraszamy na wycieczkę po Wilnie śladami tych duszpasterzy, którą zakończymy zwiedzeniem wystawy o bł. bp Jerzym Matulewiczu-Matulaitisie w Muzeum Dziedzictwa Kościelnego.

Oddajmy hołd Tym, o których nie zawsze wspominają podręczniki historii, a którzy wierną służbą Bogu i ludziom w najtrudniejszych czasach zasłużyli na naszą Pamięć.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Duszpasterze wileńscy na szlaku Niepodległości”
Wilno, 14–15 grudnia 2018 r.

Sala konferencyjna Klasztoru Braci Franciszkanów Konwentualnych w Wilnie
/wejście od strony kościoła przy ul. Trockiej, wjazd od ul. Kiejdańskiej/Kėdainių/

Piątek, 14 grudnia

9.00 – początek konferencji

Powitanie gości i uczestników przez metropolitę wileńskiego abp. Gintarasa Grušasa.


9.30 do 11.00 – Panel I

ks. dr Tadeusz Krahel

„Trudna droga do Niepodległości. Aktywność duchowieństwa diecezji wileńskiej w latach 1863–1920”   

ks. Andrius Šidlauskas MIC

Działalność bł. bp J. Matulewicza-Matulaitisa w okresie odzyskiwania Niepodległości”

dr hab. Krzysztof Buchowski

Relacje polsko-litewskie w Wilnie a Kościół w latach 1918–1925”   

11.00 do 11.30 – Przerwa na kawę

11.30 do 13.00 – Panel II

Wiktor Cygan

Bp W. Bandurski – Kapelan Niepodległości i wilnianin – z wyboru?”

ks. płk Zbigniew Kępa

Dlaczego bp W. Bandurski nie został pierwszym biskupem polowym Wojska Polskiego?”

ks. Marius Talutis

Braterstwo w męczeństwie: biskupi T. Matulionis i J. Cieplak”


13.00 do 14.00 – Przerwa na obiad

 14.00 do 15.00 – Panel III

ks. Mindaugas Sabonis

Bł. bp T. Matulionis i jego związki z Wilnem”

dr Waldemar Wołkanowski

Biskupi w brązie i kamieniu: upamiętnienie J. Cieplaka i W. Bandurskiego w Wilnie”

15.00 do 15.30 – Przerwa na kawę

15.30 do 16.30 – Panel IV

dr Irena Mikłaszewicz

Wspólnota martyrologii Polaków i Litwinów po utracie Niepodległości”

dr hab. Liudas Jovaiša

Kaplica Czterech Biskupów w katedrze wileńskiej. Rys historyczny”

16.30 – podsumowanie części naukowej konferencji.


Sobota, 15 grudnia

9.00 – polsko-litewska msza św. w katedrze (kaplica św. Kazimierza) w intencji wileńskich duszpasterzy. Nabożeństwo odprawi bp A. Poniškaitis, po nabożeństwie – modlitwa w kaplicy św. Piotra, łączącej Czterech Biskupów.

9.50 – wycieczka po Wilnie śladami Czterech Biskupów (dla wszystkich chętnych) - prowadzi znawca Starego Wilna dr W. Wołkanowski (Polska).

11.30 – zwiedzanie wystawy o bł. bp J. Matulewiczu-Matulaitisie w Muzeum Dziedzictwa Kościelnego.
 

Data: 
14.12.2018 - 09:00 - 15.12.2018 - 12:00