Drugi dzień wizyty papieża Franciszka na Słowacji


Na zdjęciu: papież Franciszek i Zuzana Čaputová, fot. vaticannews.va
W Pałacu Prezydenckim w Bratysławie w poniedziałek, 13 września, przed południem odbyła się oficjalna ceremonia powitania papieża Franciszka przez panią prezydent Republiki Słowackiej Zuzanę Čaputovą.
Przy wejściu do Pałacu dwoje dzieci wręczyło Ojcu Świętemu chleb i sól. Odegrano hymny Słowacji i Watykanu. Potem nastąpiła prezentacja delegacji. Następnie pani prezydent i papież udali się do Złotej Sali Pałacu Prezydenckiego na prywatne spotkanie. Po wejściu papież wpisał się do Księgi Honorowej. „Jako pielgrzym do Bratysławy, z uczuciem obejmuję naród słowacki i modlę się za ten kraj o starożytnych korzeniach i młodym obliczu, aby był przesłaniem braterstwa i pokoju w sercu Europy” –  napisał Franciszek.

Na zakończenie spotkania pani prezydent z papieżem przeszli do Sali Zielonej, gdzie wymieniono prezenty i pani prezydent przedstawiła swoją rodzinę. Papież ofiarował pani prezydent medal wybity z okazji wizyty apostolskiej na Słowacji. W centrum medalu znajduje się wizerunek Matki Bożej Siedmiobolesnej, Patronki Słowacji. W tle wizerunku znajduje się podwójny krzyż, jeden z symboli kraju. Na obrzeżach medalu zamieszczono datę i napis „Podróż Apostolska na Słowację”.

Następnie oboje przeszli do ogrodu Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Słowacji.

Drugi dzień wizyty Franciszek spędzi w stołecznej Bratysławie. Po spotkaniu z prezydentem Republiki i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w stołecznej katedrze pw. św. Marcina papież uczestniczył w spotkaniu z biskupami, kapłanami, seminarzystami, zakonnikami, zakonnicami i katechetami.

Ojciec Święty zachęcił obecnych, by zadali sobie pytanie o duchowe potrzeby wiernych. Wskazał na konieczność wychowywania do odpowiedzialnej wolności. Przestrzegł przed Kościołem, ,,w którym wszyscy muszą myśleć w ten sam sposób i być ślepo posłuszni".

,,Nie bójcie się formować ludzi do dojrzałej i wolnej relacji z Bogiem” – wezwał papież i zachęcił, aby Kościół był ,,źródłem” nadziei w życiu ludzi oraz przestrzegł przed religijnością rygorystyczną. ,,Niech głoszenie Ewangelii będzie wyzwalające, a nie opresyjne. I niech Kościół będzie znakiem wolności i przyjęcia!” – zaapelował Franciszek.

Następnie Ojciec Święty wskazał na konieczność kreatywności w głoszeniu proponowaniu Ewangelii. Cytując przykład świętych Cyryla i Metodego podkreślił potrzebę wynalezienia ,,nowych alfabetów dla głoszenia wiary”.

Papież wezwał również słowacki Kościół do dialogu ze światem, zarówno z wyznawcami innych odłamów chrześcijaństwa jak i niewierzącymi. Zachęcił, aby była to ,,Wspólnota, która głosząc Ewangelię miłości, sprawia, że rozkwita jedność, przyjaźń i dialog między wierzącymi, między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi i między narodami". Nawiązując do męczeńskich dziejów słowackiego Kościoła podkreślił też znaczenie przebaczenia oprawcom.

,,Życzę wam, abyście kontynuowali waszą drogę w wolności Ewangelii, w kreatywności wiary i w dialogu, który wypływa z miłosierdzia Boga, który uczynił nas braćmi i siostrami, i wzywa nas, abyśmy byli budowniczymi pokoju i zgody” –powiedział Franciszek na zakończenie swego przemówienia.

Po południu w programie przewidziano odwiedziny w Centrum Betlejem oraz spotkanie ze wspólnotą żydowską. W nuncjaturze papież przyjmie również przewodniczącego parlamentu oraz premiera Słowacji.

Słowacja po upadku komunizmu w 1993 roku oddzieliła się od Republiki Czeskiej, z którą od 1918 roku tworzyła Czechosłowację. Od 2004 roku należy do Unii Europejskiej, a od 2009 roku do strefy euro. Liczy 5,5 mln mieszkańców, 68 proc. z nich to katolicy, 4 proc. grekokatolicy, a 13,5 proc. deklaruje się jako ateiści. Franciszek jest drugim papieżem, który odwiedził ten kraj po św. Janie Pawle II, który gościł w 1990, 1995 i 2003 roku.

Na podstawie: KAI