Druga edycja wykładów o prawach człowieka


Fot. swiatecznie.pl
Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka zapraszają na drugą część wykładów w ramach projektu "Doskonalenie umiejętności z zakresu prawa człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej".
W ramach listopadowych wykładów będą poruszane kwestie związane z Konwencją Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz Europejską Kartą Języków Regionalnych lub Mniejszościowych.

Prelekcje odbędą się w następujących terminach:
- 20 listopada (sobota), w godzinach od 11.00 do 12.00, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, sala 302,
- 23 listopada (wtorek), od 11.00 do 12.00, ul. Kalwaryjska 143, sala 402,
- 27 listopada (sobota), od 9.00 do 10.00, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, sala 302.

W ramach wszystkich planowanych wykładów, które odbędą się do końca bieżącego roku, zostanie przybliżona problematyka praw człowieka i praw mniejszości narodowej na arenie międzynarodowej. Słuchacze będą mogli się zapoznać z najważniejszymi aktami prawnymi ukierunkowanymi na ochronę praw człowieka oraz praw mniejszości narodowych. Zaprezentowane zostaną również najważniejsze orzeczenia trybunałów międzynarodowych.

Wykłady są otwarte dla wszystkich i bezpłatne.
Data: 
20.11.2010 - 11:00 - 27.11.2010 - 12:00