Dr Małgorzata Stefanowicz-Pecela nową dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie


Na zdjęciu: dr Małgorzata Stefanowicz-Pecela, fot. facebook.com/Lenkijosinstitutas
W poniedziałek, 14 czerwca, obowiązki dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie objęła Małgorzata Stefanowicz-Pecela, doktor nauk społecznych, kierownik Centrum Studiów Litewskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynatorka wielu polsko-litewskich programów naukowych, edukacyjnych, kulturalnych i społecznych oraz... rodowita wilnianka.

„Z nową energią i wiarą w koniec pandemii nasza instytucja kontynuuje prezentację polskiej kultury i jej dialog z kulturą litewską!” – czytamy we wpisie Instytutu Polskiego w Wilnie na Facebooku.

Małgorzata Stefanowicz-Pecela ukończyła Uniwersytet Jagielloński. Studiowała też na Ludwig-Maximilians-Universität München i Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Przygotowała rozprawę doktorską poświęconą polityce etnicznej Litwy po rozpadzie ZSRR. Odbyła staże w instytucjach publicznych w Niemczech, Polsce i na Litwie (m.in. w Jugend- und Sozialamt we Frankfurcie nad Menem, Deutsches Museum w Monachium).

Od 2012 r. związana z Polskim Ośrodkiem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie. Od 2013 r.  – dyrektor Centrum Studiów Litewskich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Była członkini zarządu i rady Klubu Jagiellońskiego, instruktorka harcerska. W latach 2012-2014 – redaktor naczelna kwartalnika społeczno-kulturalnego „Goniec Litewski”. Inicjatorka i szefowa kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjno-kulturalnych.

Specjalista w zakresie komunikacji międzykulturowej.

Zajmuje się problemami polityki społecznej (zwłaszcza migracji, ubóstwa, wykluczenia społecznego, równouprawnienia kobiet i mężczyzn), współczesnymi problemami mniejszości narodowych w Europie, polityką polonijną i stosunkami polsko-litewskimi.

Na podstawie: facebook.com/Lenkijosinstitutas, klubjagiellonski.pl