Dr hab. J. Halicki: naszą ideą jest przygotowanie młodzieży do funkcjonowania na rynku litewskim


Fot. Youtube/Wilnoteka
Dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB z Wydziału Nauk o Edukacji, będzie przez najbliższe 4 lata dyrektorem Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie – Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego. Funkcję objął 1 września.1 października polskie uniwersytety rozpoczynają rok akademicki. Dr hab. Jerzy Halicki przez wiele lat przyglądał się pracy filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, brał udział w wydarzeniach organizowanych przez tę jednostkę. Nowy dyrektor filii uniwersytetu myśli o rozszerzeniu oferty studiów. Dlatego będzie próbował przez różne działania promujące filię zwiększyć liczbę studentów.


Na Wydziale Informatyczno-Ekonomicznych na pierwszym stopniu studiów będzie studiować 85 studentów, natomiast na studiach magisterskich – 11 studentów, ale liczba studentów na pewno zwiększy się na studiach II stopnia. Nowy dyrektor filii ma zamiar pracować nad promocją uniwersytetu nie tylko ze szkołami, ale i z miejscowościami, w których mieszka sporo polskiej społeczności.

Po ukończeniu nauki na Wydziale Informatyczno-Ekonomicznym można pracować i na rynku polskim, ale ideą filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie jest przygotowanie młodzieży mówiącej po polsku do funkcjonowania na rynku litewskim. Podczas studiów studenci mają możliwość odbycia praktyki w spółkach biznesowych takich jak „Orlen” czy „Korona”, aby bliżej zapoznać się z pracą w biznesie.


Już od dawna toczą się rozmowy na temat rozbudowy filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Negocjacje idą w dobrą stronę, dlatego nowy dyrektor filii ma nadzieję, że tym razem się uda. Jest to kluczowa sprawa dla filii, bo oceny komisji akredytacyjnej bardzo mocno biorą pod uwagę bazę lokalową uczelni. Dyrektor również podkreśla, że jest o wiele przyjemniej pracować w nowoczesnym otoczeniu.


Zdjęcia: Gediminas Mažeika
Montaż: Aleksandra Konina
Współpraca: Czesława Stanul