Dr hab. Adam Doliwa: „Uczelnia łączy dwa społeczeństwa i dwa narody”


Dr hab. Adam Doliwa, fot. Wilnoteka.lt
Dr hab. Adam Doliwa prof. UwB na stanowisko dyrektora Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie został powołany w ubiegłym roku. Podczas Międzynarodowych Targów Wiedzy, Edukacji i Kariery „Studijos 2020” wraz z wykładowcami uniwersytetu i swoim zastępcą, dr Arkadiuszem K. Bielińskim, reprezentował uczelnię, zachęcając przyszłych studentów do podjęcia nauki na tej uczelni. Stoisko Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego zwiedziła ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.
Prof. Adam Doliwa podkreślił, że atutem Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie jest między innymi to, że uczelnia łączy dwa społeczeństwa i dwa narody. „Kształcimy po polsku, a młodzież dzięki kompetencjom zdobytym na naszej uczelni będzie zasilała społeczeństwo litewskie, będzie przedstawicielem polskiej inteligencji w społeczeństwie litewskim” – powiedział prof. A. Doliwa. Obecnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie prowadzi 3 kierunki studiów na poziomie licencjackim (bakałarza) – ekonomia, europeistyka i informatyka.

 

Mówiąc o tradycjach uniwersytetu, dr hab. Adam Doliwa zaznaczył, że uczelnia jest bardzo prostudencka – otwarta na potrzeby studiującej tu młodzieży, rozumiejąca jej problemy życiowe i oferująca różnego rodzaju stypendia.Już wkrótce rozpocznie się budowa siedziby wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku. Rozlokuje się ona przy ul. Aguonų 22. Budowę gmachu dofinansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Przetarg na budowę został już ogłoszony.