Dotknąć, sprawdzić, zbadać – „Konarski” ma laboratorium biologiczno-chemiczne


Otwarcie laboratorium biologiczno-chemicznego w Szkole im. S. Konarskiego, fot. wilnoteka.lt/Eryk Iwaszko
Międzynarodowe badania wyników osiągnięć uczniów wykazują dość niski poziom wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych w szkołach na Litwie. Wielu uczniów ma problemy ze zrozumieniem chemii czy fizyki, co jeszcze bardziej ich zniechęca. Nowoczesne metody nauczania są więc po prostu niezbędne, by zmotywować młodzież do uczenia się tych przedmiotów. Proces ten jest ciekawszy, jeśli uczeń ma możliwość samodzielnie przeprowadzić eksperyment naukowy. Uczniowie Szkoły im. S. Konarskiego w Wilnie mają już taką szansę – w placówce tej otwarte zostało nowoczesne laboratorium biologiczno-chemiczne.
Laboratorium biologiczno-chemiczne zostało wyposażone dzięki wsparciu Ambasady RP w Wilnie, a także Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacji „Kulczyk Foundation” oraz Samorządu Miasta Wilna. Do dyspozycji uczniów jest sprzęt do wykonywania doświadczeń, obserwacji chemicznych, zgłębiania wiedzy teoretycznej drogą badań naukowych. Jak mówi dyrektor Szkoły im. S. Konarskiego Walery Jagliński, takiej pracowni pozazdrościć szkole może niejedna uczelnia wyższa. 

„Kiedy można samemu zobaczyć, dotknąć, chętniej się czegoś uczy, niż oglądając na obrazkach w podręczniku. Mamy nadzieję, że stworzone nowe możliwości przyczynią się do zwiększenia poziomu nauczania nauk przyrodniczych, ale też wzbudzą chęć młodzieży do samodzielnego poznawania świata” – w rozmowie z Wilnoteką powiedział Walery Jagliński.

W pracowni będą się odbywały lekcje chemii, biologii, fizyki. Nauczycielka chemii Alena Gudalewicz bardzo się cieszy, że odtąd będzie prowadziła zajęcia w tak świetnie wyposażonym laboratorium, tym bardziej, że w swoich uczniach dostrzega coraz większe zainteresowanie naukami przyrodniczymi.

Otwarcie nowoczesnego laboratorium biologiczno-chemicznego wpisuje się w realizowany przez Szkołę im. S. Konarskiego program innowacyjnej przedsiębiorczości. Jeszcze w tym roku w „Konarskim” powstanie kolejna nowoczesna pracownia – laboratorium technologii.


Zdjęcia: Mateusz Mozyro
Montaż: Aleksandra Konina