Domy kultury - w kolejce do renowacji


Centrum Kultury w Solecznikach, fot. wilnoteka.lt
Dom Kultury w Dziewieniszkach, w Ejszyszkach, w Rudnikach - to tylko niektóre z długiej listy placówek czekających na renowację. Dzięki programowi Leader w ramach „Strategii rozwoju terenów wiejskich rejonu solecznickiego” pracownicy każdego z tych ośrodków jeszcze w tym roku będą mogli działać w odnowionych i lepiej wyposażonych pomieszczeniach.
Długo oczekiwane inwestycje już przeprowadzane są w Domu Kultury w Dziewieniszkach - wymieniono dach, a w najbliższym czasie rozpoczną się prace remontowe wewnątrz budynku. W ramach projektów inwestycyjnych w Domu Kultury w Ejszyszkach zostanie wymieniony system oświetleniowy i zakupiony sprzęt nagłośnieniowy. Już niedługo rozpoczną się prace remontowe w Centrum Kultury w Solecznikach. W pierwszej kolejności zostaną ocieplone ściany budynku. 

Wspólny budżet projektów stanowi ponad 800 tys. litów. Planuje się uzyskanie środków finansowych na renowację Domu Kultury w Rudnikach. Wniosek o sfinansowanie remontu budynku, oszacowanego na 136 tys. litów, został złożony i czeka na rozpatrzenie.

W minionym roku dokonano modernizacji budynku Domu Kultury w Białej Wace i uporządkowano teren przy placówce. Projekt był finansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności. Całość inwestycji wyniosła ponad półtora miliona litów. W tym roku do odnowionego Domu Kultury w Białej Wace zostanie zakupiony sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy.

Na podstawie: salcininkai.lt 

Komentarze

#1 Brawa dla świetnie

Brawa dla świetnie gospodarzących samorządowców.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.