Dobrowolska: zażądamy rekompensaty od Białorusi za sprowadzanie migrantów na naszą granicę


Minister Ewelina Dobrowolska / Fot. BNS
Rząd Litwy zażąda rekompensaty w wysokości co najmniej 120 mln euro od Białorusi za przemyt migrantów i sprowadzanie ich na litewską granicę. Litwa będzie także zabiegać o rozpatrzenie sprawy przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS), główny organ sądowy ONZ - poinformował państwowy nadawca LRT.

"Władze Litwy posiadają wystarczające informacje, aby stwierdzić, że nielegalny napływ migrantów, trwający od 2021 r., nie byłby możliwy bez udziału białoruskiego reżimu" - napisała na Twitterze minister sprawiedliwości Litwy Ewelina Dobrowolska.

Minister sprawiedliwości zapowiedziała, że Litwa złoży skargę przeciwko Białorusi za nieprzestrzeganie postanowień Protokołu przeciwko przemytowi migrantów droga lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję ONZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

"Zażądamy złożenia oświadczenia (przez Białoruś) o odpowiedzialności międzynarodowej za naruszenia prawa międzynarodowego i odszkodowania za poniesione szkody. Ale, co najważniejsze, będziemy szukać ścieżki prawnej, aby ostatecznie zatrzymać wszelką migrację, używaną jako okrutne narzędzie polityczne, poprzez które wykorzystywani są ludzie" - zapowiedziała minister.

Od 3 sierpnia 2021 r., kiedy straż graniczna uzyskała prawo do zawracania nielegalnych migrantów, łącznie odmówiono wjazdu z Białorusi na Litwę ponad 19,9 tys. nielegalnych migrantów. Prawie 4 200 przedostało się do kraju przed wprowadzeniem prawa zawracania.

Na podstawie: LRT, PAP