Dobre praktyki mera Wilna


Mer Wilna Artūras Zuokas, fot. wilnoteka.lt
Mer Wilna Artūras Zuokas zwrócił się do premiera Litwy Algirdasa Butkevičiusa i do innych litewskich polityków z propozycją, aby litewskie instytucje publiczne, samorządy i spółki Skarbu Państwa nie współpracowały z tymi dostawcami usług, którzy swoim pracownikom wypłacają pensję minimalną. Samorząd Miasta Wilna nie współpracuje z firmami wypłacającymi pracownikom pensję minimalną.
"Wartość zamówień publicznych na Litwie wyniosła w ubiegłym roku około 12 mld litów. Instytucje publiczne, spółki państwowe, samorządy powinny zrezygnować z zakupu usług od spółek, które swoim pracownikom wypłacają pensję minimalną i nie cenią pracy człowieka. Spółki, które biorą udział w przetargach publicznych i konkurują za pomocą płac minimalnych lub płacą pracownikom "na czarno", tworzą nielegalny rynek pracy i tworzą dużą szarą strefę w gospodarce. Specjaliści emigrują, jest coraz więcej usług i pracy niskiej jakości, biznes przechodzi do szarej strefy, jest coraz więcej osób, które otrzymują pomoc socjalną" - powiedział mer Wilna Artūras Zuokas.

Samorząd Miasta Wilna jako pierwszy na Litwie rozpoczął praktykę, zgodnie z którą nie współpracuje z firmami wypłacającymi swoim pracownikom pensję minimalną. Wileński samorząd zawarł 640 umów z dostawcami usług, którzy swoim pracownikom płacą pensję większą niż minimalną. Wartość tych umów to około 235 mln lt.

Komisja Europejska poparła inicjatywę Samorządu Miasta Wilna jako przykład dobrej praktyki.

Na podstawie: vilnius.lt