Do Sądu Konstytucyjnego – ws. referendum o podwójnym obywatelstwie


Budynek Sejmu RL, fot. tmd.lt
Posłowie mają się zwrócić do Sądu Konstytucyjnego, by ten ocenił zgodność referendum ws. podwójnego obywatelstwa z Ustawą Zasadniczą. Przypomnijmy, 9 października, sejm w pierwszym czytaniu przyjął projekt uchwały zakładający, że referendum w sprawie rozszerzenia instytucji podwójnego obywatelstwa miałoby się odbyć 12 maja i 26 maja 2019 roku razem z pierwszą i drugą turą wyborów prezydenckich na Litwie.


Projekt zapytania do Sądu Konstytucyjnego przygotowała przewodnicząca sejmowego Komitetu Prawa i Praworządności Agnė Širinskienė z Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych.

Stwierdza się w nim, że były sędzia Sądu Konstytucyjnego Vytautas Sinkevičius i przedstawiciele opozycji wyrazili wątpliwości odnośnie tego, że decyzja sejmu o zorganizowaniu referendum w ciągu dwóch dni z dwutygodniową przerwą może naruszyć zasadę konstytucyjnego równouprawnienia osób. Chodzi o to, że osoby, które będą głosowały w drugim dniu referendum będą miały więcej informacji o nim niż ci, którzy głosowali w pierwszym dniu.

Zdaniem autorki zapytania, przed referendum powinny być rozwiane wszelkie wątpliwości dotyczącego jego konstytucyjności i odpowiednio zgodności z prawem wyników.

Przypomnijmy, 9 października sejm w pierwszym czytaniu przyjął projekt uchwały, zgodnie z którym referendum w sprawie rozszerzenia instytucji podwójnego obywatelstwa zostałoby zorganizowane 12 i 26 maja 2019 roku razem z pierwszą i drugą turą wyborów prezydenckich.

Za takim projektem głosowało 68 posłów, 3 było przeciwko, 34 wstrzymało się od głosu. By uchwała została przyjęta, sejm ma w jej sprawie głosować raz jeszcze.

W obowiązkowym referendum obywatele głosowaliby w sprawie następującego tekstu zmiany artykułu 12 Konstytucji RL: „Obywatelstwo Republiki Litewskiej nabywa się przez sam fakt urodzenia oraz na innych zasadach określonych w ustawie konstytucyjnej. Obywatel Republiki Litewskiej z pochodzenia, który otrzymał obywatelstwo wybranego państwa spełniającego określone w ustawie konstytucyjnej kryteria integracji europejskiej i transatlantyckiej, nie traci obywatelstwa Republiki Litewskiej. W innych przypadkach obywatel Republiki Litewskiej nie może być jednocześnie obywatelem również innego państwa z wyjątkami przewidzianymi w ustawie konstytucyjnej. Tryb nadawania i pozbawiania obywatelstwo określa ustawa konstytucyjna”.

Kryteria europejskiej i transatlantyckiej integracji państw zostałyby określone w konstytucyjnej Ustawie o obywatelstwie.

Obecnie konstytucja przewiduje, że – za wyjątkiem ustawowo przewidzianych przypadków – nikt nie może być jednocześnie obywatelem Litwy i innego państwa.

Przyjęte w drodze referendum poprawki do konstytucji weszłyby w życie 1 stycznia 2020 roku.

Na podstawie: bns.lt