Do dzieła wzorem rotmistrza Pileckiego!


Mat. prom. organizatorów
Do 30 września Instytut Pileckiego przyjmuje zgłoszenia do czwartej edycji „Piątek Pileckiego”, programu edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych (klasy 5-8) i ponadpodstawowych. Pięcioosobowe zespoły będą mogły zmierzyć się z zadaniami polegającymi na pracy historycznej, społecznej i służącej rozwojowi osobistemu. W „Piątkach” może także wziąć udział polska młodzież z zagranicy. Wszystkie działania będą prowadzone w przestrzeni wirtualnej.

Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i zapoznania się z treścią pierwszego zadania.

„Projekt ten powstał z potrzeby chwili, półtora roku temu, podczas pierwszego lockdownu. Kiedy wszyscy siedzieliśmy w swoich domach, odizolowani, zastanawialiśmy się w Instytucie, jak w tej trudnej sytuacji możemy zrobić coś razem” – 
opowiada Marzenna Szymańska z działu edukacji Instytutu Pileckiego. „Z pomocą przyszedł patron naszego Instytutu, rotmistrz Pilecki. Przypomniałam sobie, jak podczas okupacji tworzył ruch oporu, zawiązując pięcioosobowe grupy, które nie znając się realizowały podobne cele i działały w jednym kierunku”. 

„Piątki” dziś
Uczestnicy, którzy zgłoszą swoje pięcioosobowe grupy, dwa razy w miesiącu, w piątki, otrzymają od edukatorów z Instytutu Pileckiego zadania do wykonania. Młodzież będzie się ze sobą komunikować w przestrzeni wirtualnej. Efekty poszczególnych zadań zostaną zaprezentowane na stronie internetowej oraz Facebooku Instytutu Pileckiego.

„Głównym celem «Piątek» jest poszerzanie wiedzy historycznej, przy czym staramy się pokazać młodzieży, że historia nie dzieje się gdzieś ponad chmurami, tylko właśnie w najbliższym otoczeniu, wśród naszych najbliższych, w małych wspólnotach lokalnych, w miastach i miasteczkach, z których pochodzą uczestnicy” – dodaje Marzenna Szymańska.

Zadania zakładają także współpracę z „Piątkami” pochodzącymi z innych miast, co sprzyja poznawaniu i integracji z rówieśnikami z innych części Polski czy zagranicy.

„My, Gdańszczanie zostaliśmy połączeni z ludźmi z Odessy, z Polonii ukraińskiej, co było niesamowitym przeżyciem, bo spotkały się dwa wielkie miasta portowe o chlubnej tradycji. Dzięki temu spotkaniu uświadomiłam sobie, że Polska jest wszędzie tam, gdzie są Polacy, którzy utożsamiają się z ojczyzną i kultywują jej tradycje” – mówi Julia Kuszner, uczestniczka pierwszej edycji, z zespołu „Tango Milonga”. 

Program potrwa do końca roku 2021. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału w projekcie i nagrody. Do tej pory w „Piątkach Pileckiego” wzięło udział kilkaset osób, w tym kilka zespołów spoza Polski.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie

Instytut Pileckiego to instytucja naukowa prowadząca projekty badawcze, wystawiennicze, edukacyjne i kulturalne. Przedsięwzięcia te służą pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami – niemieckim i sowieckim – oraz popularyzacji polskiej historii poza granicami kraju.

Do dzieła wzorem rotmistrza Pileckiego!
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września