Dni Suwalkiji na Kaziukach


Wileńskie palmy kaziukowe, fot. wilnoteka.lt
Do tradycyjnych wileńskich Kaziuków jeszcze ponad miesiąc, ale organizatorzy już rozpoczynają prace i dzielą się planami. Podstawowym akcentem tegorocznego Kiermaszu Kaziukowego będą Dni Suwalkiji - jednego z regionów Litwy.
"Od roku 2010 podczas Kiermaszu Kaziukowego przedstawiamy kulturę tradycyjną i współczesną któregoś z regionów Litwy. Były już dni Dzukiji (pryp.red. Dzūkija), Auksztoty (Aukšaitija), Żmudzi (Žemaitija). W tym roku przedstawimy Suwalkiję. Wilnianie i goście miasta z pewnością z zainteresowaniem poznają dziedzictwo kulturowe minionych stuleci i kulturę współczesną Suwalkiji. Sądzę, że w ciągu trzech dni przedstawiciele tego regionu potrafią oddać jego specyfikę, pokazać umiejętności i prace złotorękich rzemieślników tej ziemi" - mówił wicemer Wilna Jarosław Kamiński. 

Region Suwalkija leży na południowym zachodzie Litwy, przy granicy z Polską i polskim regionem Suwalszczyzna. Obejmuje rejony mariampolski (Marijampolė), Kozłowej Rudy (Kazlų Rūda), kalwaryjski (Kalvarijos), szakiajski (Šakiai) i wyłkowyski (Vilkaviškis). Goście z Suwalkiji zamierzają zaprezentować w Wilnie występy zespołów ludowych, wystawy prac rzemieślniczych, degustacje tradycyjnej rodzimej kuchni. Na placu Ratuszowym zostanie zainstalowany ekran, na którym będą prezentowane krótkie filmy o każdym z miast regionu. Na tymże placu odbędzie się także teatralizowany pochód przedstawicieli wszystkich miast i miasteczek Suwalkiji.

W tym roku Kaziuki odbędą się w dniach 1-3 marca. Geografia jarmarku obejmie aleję Giedymina, ulice Pilies (Zamkową), Didžioji (Wielką), Barboros Radvilaitės (Barbary Radziwiłłówny), Safianiki (Tymo kvartalas) oraz skwery i place przy tych ulicach.

Dzień Świętego Kazimierza w Wilnie, czyli Kaziuki, to święto obchodzone od ponad czterystu lat. Dawniej w dzień patrona Litwy odbywał się Jarmark Kaziukowy, któremu towarzyszyły pochody kuglarzy, przebierańców i handlarzy. Współcześnie Kiermasz Kaziukowy w Wilnie to nieodłączna część życia kulturalnego mieszkańców miasta.

Na podstawie: vilnius.lt, inf.wł.