Dni Giedymina w Wilnie


www.vilnius.lt
W Wilnie przez cały weekend trwają Dni Giedymina. Święto to jest szczególnie ważne dla stolicy Litwy, gdyż jak głosi legenda, książę Giedymin jest założycielem Wilna.

Symbole Wilna - wieża Giedymina i wyjący wilk - podkreślają rangę święta stolicy Litwy. Książę Giedymin jako pierwszy sprowadził do Wilna Niemców i Francuzów, za jego czasów utworzyły się w Wilnie pierwsze skupiska mniejszości narodowych. To dlatego organizatorzy tak wiele uwagi poświęcają kulturom mniejszości narodowych zamieszkujących Litwę - podczas Jarmarku Narodowości swój dorobek artystyczny prezentują zespoły polskie, litewskie, rosyjskie, karaimskie, niemieckie i żydowskie.

Dodatkową atrakcją dla mieszkańców Wilna i gości jest cykl imprez "Kraków wita Wilno" - występy wybitnych polskich muzyków i wystawy artystyczne. W Dniach Giedymina biorą też udział przedstawiciele Krakowa, który podobnie jak Wilno w czasach średniowiecza był stolicą jagiellońską.

Na podstawie: Inf. wł.