Delegacja z Kadzidła w Kiejdanach


Fot. organizatorów
28-30 marca na Laudzie i Żmudzi gościła delegacja Gminy Kadzidło na czele z wójtem Dariuszem Łukaszewskim. W grupie byli radni Gminy z Przewodniczącą Rady - Barbarą Bączek oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Kadzidle z wicedyrektorem Michałem Bogdańskim.

W Kiejdanach grupa spotkała się z rodakami. Na spotkanie z delegacją z Kadzidła przybyli rodacy, wicedyrektor administracji rejonu kiejdańskiego Antanas Pavolis i doradca mera Witold Butkiewicz. Spotkanie odbyło się w XVII-wiecznych piwnicach domu szkota Greja, restauracji hotelu Dom Greja. Wystąpił zespół „Issa”, którym opiekowała się zastępczyni kierownika zespołu Narciza Čičkauskaitė, na co dzień - felczer pogotowia ratunkowego. W rejonie kiejdańskim goście zwiedzili miejsca związane z noblistą Czesławem Miłoszem: Świętobrość, Szetejnie, Opitołoki, Surwiliszki, Serbiny.

Delegacja z Kadzidła, jako Gmina partnerska,  przybyła na zaproszenie starosty Szczodrobowa (Sidabravas) Vidmantasa Blužasa. Wcześniej delegacja z Laudy gościła w Kadzidle. Na zaproszenie mera rejonu Radziwiliskiego  Antanasa Čepononisa delegacja z Polski gościła w samorządzie rejonu. Gości bardzo ciepło i życzliwie witali wicemer Kazimieras Augulis, dyrektor administracji Jolanta Margaitienė, wicedyrektor administracji Justė Venckutė i inni. Goście zwiedzili samorząd, bibliotekę, arenę sportową, basen, Burbiszki, spotkali się ze Służbą Pedagogiczno-Psychologiczną. Uczniowie z Polski razem z rówieśnikami z Litwy chodzili na lekcje w Gimnazjum w Szczodrobowie. Wieczorami wspólnie z mieszkańcami starostwa goście uczestniczyli w wieczorkach integracyjnych.

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji