Delegacja biskupów Polski odwiedzi Ukrainę z wizytą solidarnościową


Na zdjęciu: abp Stanisław Gądecki, fot. episkopat.pl
Biskupi katoliccy z Polski na czele z przewodniczącym Konferencji Episkopatu abp Stanisławem Gądeckim złożą wizytę na Ukrainie. Celem wizyty jest okazanie solidarności i wsparcia dla Ukrainy w czasie wojny obronnej przed niesprawiedliwą agresją Rosji.


17-20 maja abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański, abp Wojciech Polak, Prymas Polski, metropolita gnieźnieński oraz abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski odwiedzą Lwów i Kijów. Towarzyszyć im będzie ks. Stefan Batruch, proboszcz wspólnoty Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) w Lublinie.

We Lwowie we środę, 18 maja, planowane jest spotkanie z miejscowymi hierarchami: abp. Mieczysławem Mokrzyckim i metropolitą archidiecezji lwowskiej Ukraińskiego Kościoła Rzymskokatolickiego oraz arcybiskupem i metropolitą lwowskim UGKK Ihorem Woźniakiem.

W Kijowie, we czwartek, 19 maja polscy biskupi spotkają się ze zwierzchnikiem UKGK arcybiskupem większym kijowsko-halickim Światosławem Szewczukiem, biskupem diecezji kijowsko-żytomierskiej UKR Witalijem Krzywyckim oraz zwierzchnikiem Prawosławnego Kościoła Ukrainy Epifaniuszem.

Delegacja odwiedzi również katedrę św. Zofii i katedrę patriarchalną Zmartwychwstania Chrystusa UKGK. Planowana jest również wizyta w Irpieniu i Buczy.

Wizyta ma na celu okazanie, że Kościół rzymskokatolicki w Polsce solidaryzuje się z Ukrainą i chce nakreślić wspólną przyszłość oraz kształtować rozwój relacji między strukturami kościelnymi Polski i Ukrainy w różnych dziedzinach: religijnej, duchowej i humanitarnej.

O wizycie polskich biskupów we Lwowie i w Kijowie w bardzo ciepłym tonie, podkreślając jej historyczne znaczenie informuje w przeddzień przyjazdu polskich hierarchów Departament Informacji Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. W komentarzu dla Departamentu Informacji UKGK ks. S. Batruch, mówiąc o planowanej wizycie delegacji polskich biskupów, wyraził nadzieję, że w nadchodzącym czasie upragnione ukraińsko-polskie pojednanie utrwali się i rozwinie w silnej przyjaźni obu narodów.

Zaznaczył, że ze względu na tragiczne okoliczności współczesnej wojny między Ukrainą a Rosją pogłębiło się wzajemne zrozumienie i wzajemne wsparcie. Cenne jest to, że nie stało się to z rozkazu czy z obowiązku, ale dobrowolnie, okazując współczucie, wzajemną pomoc i solidarność.

Na podstawie: ekai.pl