Debata poświęcona wybitnemu uczonemu Jędrzejowi Śniadeckiemu


Fot. wikipedia.org
23 października 2019 r. o godz. 10.00 w dworku Balińskich w Jaszunach odbędzie się debata poświęcona „ojcu polskiej chemii” – Jędrzejowi Śniadeckiemu. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji polonijnych, uczniowie szkół rejonu solecznickiego oraz eksperci posiadający szeroką wiedzę na temat życia i pracy Jędrzeja Śniadeckiego.


Spotkanie poprowadzi Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju – Zygmunt Berdychowski, natomiast w roli ekspertów wystąpią: Kazimierz Karpicz – Dyrektor dworku Balińskich w Jaszunach, znawca i pasjonat genealogii rodziny Śniadeckich, doktor Birutė Railienė – pracownik naukowy Biblioteki Wróblewskich w Wilnie oraz autorka monografii poświęconej Jędrzejowi Śniadeckiemu, Zbigniew Siemienowicz – dyrektor szpitala w Solecznikach, a także Tatjana Dawidowicz – Wicedyrektor Szkoły w Kolczunach i prof. Leszek Jankowski – Dyrektor Karpackiego Oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego.

Dzięki temu wydarzeniu zaproszeni członkowie lokalnej Polonii, Polacy rejonu Solecznickiego oraz uczniowie lokalnej szkoły, będą mieli możliwość wzbogacenia swojej wiedzy na temat jednego z wielkich Polaków, a także wzajemnego poznania się oraz nawiązania i podtrzymania relacji.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.

Debata poświęcona wybitnemu uczonemu Jędrzejowi Śniadeckiemu
Pałac Balińskich w Jaszunach
23 października 2019 r., godz. 10.00
Data: 
23.10.2019 - 10:00