Debata „Polonia XXI wieku. Wyzwania stojące przed Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami”


fot. organizatorów
25 listopada Klub Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu Wspólnota Polska wraz z Forum Młodych Dyplomatów we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Olsztynie i Kołem Naukowym „Prawo i Wschód” organizuje ostatnie spotkanie z cyklu „Polonia w XXI wieku”. Tematem konferencji będzie zaangażowanie instytucji krajowych w pomoc środowiskom polonijnym na całym świecie, a także sposoby wykorzystania potencjału młodzieży polskiej mieszkającej w różnych krajach. Spotkanie będzie miało formę konferencji na platformie ZOOM.
Już wcześniej odbyły się trzy debaty z młodymi liderami polonijnymi z Ameryki Północnej i Południowej, Europy Zachodniej i Wschodu. Konferencje dotyczyły potrzeb i wyzwań stojących przed środowiskami polskimi, a także liderstwa polonijnego. W związku ze skalą wydarzeń chcielibyśmy dokonać podsumowania, więc zapraszamy na ostatnią debatę przedstawicieli krajowych instytucji zajmujących się sprawami polonijnymi.

Na spotkaniu będą obecni:
  • Jan Dziedziczak – pełnomocnik Rządu RP do Spraw Polonii i Polaków za Granicą,
  • Jan Badowski – dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  • Sławomir Kowalski – dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
  • Dariusz Piotr Bonisławski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
  • Jolanta Tatara – prezes Kongresu Oświaty Polonijnej,
  • Jan Sabadasz – prezes Fundacji „Dziedzictwo Kresowe”.

Głos również zabiorą przedstawiciele młodzieży polonijnej

  • Jakub Staniewski – prezes Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży, który będzie reprezentował Polonię w Ameryce Północnej oraz Południowej
  • Krystian Klekot – sekretarz Koła Polskich Studentów na Uniwersytecie w Sorbonie, który będzie mówił w imieniu Polonii na Zachodzie
  • Paweł Szutow – członek Klubu Studenta Polonijnego, który będzie reprezentował Polonię oraz Polaków na Wschodzie
Cel konferencji: podczas spotkania uczestnicy omówią rolę młodych, wzajemne możliwości i oczekiwania w rozwijaniu środowisk polonijnych, a punktem wyjścia będzie prezentacja przygotowana przez młodzież uczestniczącą w trzech pierwszych konferencjach wyzwań stojących przed młodymi Polakami mieszkającymi poza granicami.

Link do konferencji na platformie Zoom 

Meeting ID: 912 1255 4970
Passcode: 304755

Koordynatorami projektu są Alina Czerska i Stanisław Aprilashvili.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencjach prosimy o kontakt na adres mailowy: stypendia@wspolnotapolska.org.pl 

Debata „Polonia XXI wieku. Wyzwania stojące przed Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami”
Zoom
25 listopada 2020 r., godz. 19.00 (czasu polskiego)
Data: 
25.11.2020 - 19:00