Davos: debata z udziałem prezydentów Polski, Chorwacji, Łotwy i Estonii


Prezydent RP Andrzej Duda, fot. KPRP/Jakub Szymczuk
Prezydenci Polski, Chorwacji i Łotwy oraz premier Estonii apelowali w Szwajcarii o większą współpracę krajów Europy Środkowo-Wschodniej – „dla swojego dobra, ale też dla dobra całej Unii Europejskiej”. Przywódcy tych czterech krajów spotkali się w środę, 22 stycznia, na debacie w „Domu Polskim”, na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Rozmawiali o rozwoju naszego regionu i współpracy w ramach takich inicjatyw jak Trójmorze.

Europa Środkowo-Wschodnia to jeden z najbardziej dynamicznych regionów Europy i świata, najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów – przekonywał w środę rano w szwajcarskim Davos prezydent Andrzej Duda.

Tego dnia w ramach pobytu na Światowym Forum Ekonomicznym prezydent Andrzej Duda brał udział w zorganizowanej w Domu Polskim debacie poświęconej „gospodarczej żywotności Europy Środkowej i Wschodniej”. Dyskusja odbyła się z udziałem m.in. prezydentów Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović i Łotwy Egilsa Levitsa, a także premiera Estonii Juriego Ratasa.

A. Duda podkreślił, że Europa Środkowo-Wschodnia jest najszybciej rozwijającym się regionem Europy i prawdopodobnie świata. Zaznaczył, że prawie pięć lat temu powstała Inicjatywa Trójmorza, której celem jest wzmocnienie integracji infrastrukturalnej i gospodarczej krajów regionu Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego.

„Rezultaty są widoczne. Znaczenie gospodarcze regionu rośnie” – podkreślił polski prezydent.

Jak mówił, Europa Środkowo-Wschodnia stała się motorem gospodarczym dla całej UE. „Dzisiaj jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów Europy. Pomiędzy 1996 a 2017 gospodarki naszych krajów zanotowały 114 proc. wzrostu PKB per capita w porównaniu do 27 proc. wzrostu w krajach zachodnich” – poinformował.

Przekonywał też, że Europa Środkowo-Wschodnia jest jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów dla inwestycji. „Nasze gospodarki nieustannie doganiają zachodnich konkurentów, jeśli chodzi o najważniejsze wskaźniki ekonomiczne. Wciąż jesteśmy w stanie zaoferować relatywnie niskie koszty pracy, silny kapitał ludzki, dobrze wykształconych ludzi, przyjazne środowisko podatkowe, ogromny rynek konsumencki i najlepsze lokalizacje dla zagranicznych inwestycji” – ocenił A. Duda.

Prezydent zauważył, że mimo sukcesów gospodarczych kraje naszego regionu wciąż stoją przed wyzwaniami związanymi z ograniczeniami infrastrukturalnymi i wymagają znaczących inwestycji. „Według badań potrzeby inwestycyjne dotyczące modernizacji w zakresie transportu, energii, infrastruktury cyfrowej w 12 krajach Europy Środkowej i Wschodniej wymagają ponad 1 biliona euro. Inicjatywa Trójmorza to nasza odpowiedź” – powiedział prezydent.

Jak mówił, strategicznym celem Inicjatywy Trójmorza jest wzmocnienie rozwoju komunikacji na linii północ–południe, sieci drogowej i kolejowej, żeglugi śródlądowej, interkonektorów energetycznych oraz infrastruktury cyfrowej.

Zaznaczył, że tych celów nie uda się osiągnąć bez prywatnego kapitału. Z tego względu, mówił A. Duda, w minionym roku dzięki współpracy Polski, Rumunii, Czech i Łotwy powstał Fundusz Inwestycyjny Trójmorza, by zbliżyć do siebie prywatnych i publicznych inwestorów. Przypomniał, że także w ubiegłym roku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy powołano wspólny indeks giełdowy Trójmorza CEE+. „Współpraca warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych i innych lokalnych giełd otwarła region na inwestorów i firmy z całego świata” – powiedział prezydent.

Prezydent Chorwacji K. Grabar-Kitarović przekonywała, że Inicjatywa Trójmorza ma na celu wzmocnienie nie tylko krajów regionu, ale całej Europy, bo – jak podkreśliła – „silna Europa Centralna i Wschodnia to silniejsza Unia Europejska”. Przypomniała, że partnerami Inicjatywy Trójmorza są Niemcy i Stany Zjednoczone, a także instytucje takie jak EBOR, EBI i Bank Światowy.

Prezydent Łotwy E. Levits podkreślił, że słowem, które najlepiej opisuje region Trójmorza, jest: dynamizm. „Europa Środkowo-Wschodnia to jeden z najbardziej dynamicznych regionów Europy i świata. Nasze kraje mają wielu dobrze wykształconych ludzi i przedsiębiorstwa, które nie boją się podejmować ryzyka” – mówił.

Premier Estonii J. Ratas przypomniał, że 17 czerwca w Tallinnie odbędzie się piąty szczyt Inicjatywy Trójmorza. Jak mówił, jako gospodarz szczytu Estonia chce się skupić na cyfryzacji i infrastrukturze cyfrowej. Zaznaczył, że jego kraj będzie też angażować się na rzecz rozwijania Funduszu Inwestycyjnego Trójmorza, by stał się silnym i skutecznym narzędziem rozwoju regionu.

Na podstawie: PAP, IAR