Dariusz Żybort: „Zrobiliśmy wszystko, co zaplanowaliśmy”


Dariusz Żybort, fot. wilnoteka.lt
W piątek, 21 września Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zaprosił dziennikarzy i wilnian na spacer po najstarszej wileńskiej nekropolii, żeby zaprezentować wykonaną w roku bieżącym pracę. Staraniem Komitetu i dzięki ofiarodawcom w 2018 roku odrestaurowano 6 pomników.


O pracach wykonanych na Cmentarzu na Rossie opowiedzieli zebranym prezes honorowy Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Alicja Klimaszewska oraz prezes Dariusz Żybort.

Staraniem Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą w roku 2018 roku uporządkowano kwaterę rodzinną Piłsudskich, w której spoczywa zmarłe w niemowlęctwie rodzeństwo Józefa Piłsudskiego: bliźnięta Piotruś i Teonia oraz siostra Ludwika Majewska (1879–1924); odnowiono pomniki nagrobne Adama Bartoszewicza i Bronisławy Zanowej z Moraczewskich; wzniesiono pomnik na grobie artysty rzeźbiarza Józefa Noworytty, odnowiono stare grobowce Justyna Hrebnickiego, uczestnika powstania z 1831 r. oraz Wacława Konopki  legionisty, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, odznaczonego Krzyżem Walecznych i orderem Virtuti Militari. Ponadto odnowiono też ogrodzenie przy pomniku Władysława Zahorskiego na Cmentarzu Bernardyńskim.W 2018 roku Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą dysponował sumą około 15 tys. euro. Dzięki niej udało się przeprowadzić wszystkie wcześniej zaplanowane prace. Już w listopadzie odbędzie się spotkanie członków Komitetu, na którym będą omawiane plany na przyszły rok. Proces odnawiania kolejnych zabytkowych pomników na Cmentarzu na Rossie jest dość pracochłonny. Nie mało czasu zajmują wyrobienie wszystkich wymaganych pozwoleń i konsultacje z konserwatorami zabytków. Równolegle są pozyskiwane fundusze. Samo odnawianie musi być przeprowadzone sprawnie i szybko, bo sezon, kiedy prace konserwatorskie mogą się odbywać, trwa krótko.Kwestią kluczową, od której zależy, jak dużo pomników zostanie odrestaurowanych są oczywiście fundusze. Prace prowadzone przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą wspomaga Ambasada RP w Wilnie, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”; w odnawianiu pomników wileńskich lekarzy pochowanych na Rossie często pomagają polskie Izby Lekarskie. Ważnym źródłem pozyskiwania środków oczywiście pozostają kwesty i prywatni darczyńcy.Dzięki staraniom Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą już odnowiono ponad 80 pomników na zabytkowym wileńskim cmentarzu. Znaczącą pomocą w ratowaniu niszczejącej nekropolii może okazać się pozyskanie środków z funduszy europejskich. W planach jest odbudowa imponującej liczby pomników – 340, w tym 141 zabytkowych. Niestety, na razie prace są znacznie opóźnione i z 70 zaplanowanych na ten rok, jedynie 7 doczekało się uwagi.Jak powiedział Wilnotece prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Dariusz Żybort, największym wyzwaniem, jakie w najbliższym czasie stoi przed Komitetem, jest nadzorowanie renowacji pominków z funduszy europejski. Niestety, często po prostu brakuje fachowców. W realizowaniu tego przedsięwzięcia Komitet współpracuje ściśle z Samorządem Miasta Wilna.Na podstawie: Inf. wł.
Zdjęcia: Edwin Wasiukiewicz
Montaż: Aleksandra Konina