Dariusz Żybort prezesem Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą


Dariusz Żybort, fot. wilnoteka.lt
Lekarz Dariusz Żybort został nowym prezesem Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Zastąpił wieloletnią prezes Alicję Klimaszewską. Zamiar rezygnacji ze stanowiska Alicja Klimaszewska zapowiadała jeszcze kilka miesięcy temu. Decyzja zapadła 1 marca br. podczas sprawozdawczo-wyborczego posiedzenia Komitetu. „Pani Alicja Klimaszewska została honorowym prezesem Komitetu, nadal do niego należy, nadal działa. Będzie też miała decydujący głos, bo przecież żyje Rossą, jest bardzo oddana sprawie” – zaznaczył Dariusz Żybort.

Obecnie do Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą oprócz Alicji Klimaszewskiej i Dariusza Żyborta należą: Adam Błaszkiewicz, Wiktor Nowosielski i Dariusz Lewicki.

Nowy prezes poinformował, że do Komitetu dołączą kolejne osoby, które od dawna są zaangażowane w działalność społeczną na rzecz ratowania zabytkowego cmentarza. „Cieszy mnie, że są osoby, które chcą działać społecznie. Mamy też nowe pomysły, będziemy o nich jeszcze dyskutowali w Komitecie, będziemy też informowali o nich społeczność” – zapewnił Dariusz Żybort.

„Wszystkie prace, które zaplanowaliśmy w ubiegłym roku, będziemy kontynuowali” – zapowiedział w rozmowie z Wilnoteką. 

W planach na 2018 rok jest uporządkowanie kwatery rodzinnej Piłsudskich, w której spoczywa zmarłe w niemowlęctwie rodzeństwo Józefa Piłsudskiego bliźnięta Piotruś i Teonia oraz siostra Ludwika Majewska (1879–1924); odnowienie pomników nagrobnych Adama Bartoszewicza i Bronisławy Zanowej z Moraczewskich. Należy też wznieść pomnik na grobie artysty rzeźbiarza Józefa Noworytty, odnowić stary pomnik Justyna Hrebnickiego, uczestnika powstania z 1831 r. i Wacława Konopki  legionisty, uczestnika wojny polsko- bolszewickiej, odznaczonego Krzyżem Walecznych i orderem Virtuti Militari.

Jak zaznaczył Dariusz Żybort, jest to tylko część planów – odnowione zostaną również inne nagrobki. Dalsze wsparcie dla ratowania Rossy deklarują Izby Lekarskie z Polski, m.in. Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska.

W 2018 roku ma też ruszyć zapowiadana od kilku lat przez stołeczny samorząd kompleksowa renowacja Rossy. „Jest to duże wyzwanie również dla naszego Komitetu. Przetargi miały być już zakończone, nie znamy jednak szczegółów. Wystosowaliśmy do samorządu pismo, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jeszcze w tym miesiącu skierujemy więc kolejne pismo z prośbą o informacje na temat planowanych terminów rozpoczęcia prac” – powiedział Dariusz Żybort.

Komitet Opieki nad Starą Rossą został powołany w 1990 roku z inicjatywy Alicji Klimaszewskiej, dziennikarki „Czerwonego Sztandaru” (obecnie – „Kurier Wileński”) Haliny Jotkiałło, lekarza Olgierda Korzenieckiego i  zastępcy redaktora naczelnego „Czerwonego Sztandaru” Jerzego Surwiły.

Staraniem Komitetu odnowionych zostało około 80 zabytkowych nagrobków i pomników. Pieniądze na prace renowacyjne i konserwatorskie były zbierane podczas kwest na warszawskich Powązkach. Z inicjatywy Komitetu kilka razy do roku organizowane są akcje sprzątania cmentarza, natomiast przed Zaduszkami – zbiórki zniczy, a ostatnio również otwarte lekcje historii.

W 2014 roku praca Komitetu została uhonorowana prestiżową Nagrodą im. Aleksandra Gieysztora, przyznawaną za działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. W 2015 roku Alicja Klimaszewska wyróżniona została nie mniej prestiżową, przyznawaną przez Marszałka Senatu RP, nagrodą im. Mieczysława Gębarowicza i zaszczytnym tytułem „Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej”.

Na podstawie: inf. wł., rossa.lt