Dariusz Piotr Bonisławski – prezesem „Wspólnoty Polskiej” na kolejną kadencję


Na zdjęciu: prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski, fot.wspolnotapolska.org.pl
Dotychczasowy prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski w sobotę, 14 grudnia, w pierwszym dniu X Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” został wybrany jego prezesem na kolejną kadencję. Wyniki głosowania ogłoszono w niedzielę, 15 grudnia.


W sobotę, 14 grudnia, w części inauguracyjnej prowadzonej w imieniu Zarządu Stowarzyszenia przez prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego wystąpili zaproszeni goście, m.in. członek Rady Ministrów Michał Dworczyk, który odczytał skierowany do uczestników list premiera Mateusza Morawieckiego.

Kolejnymi punktami zebrania były wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków, sprawozdanie ustępujących władz – Zarządu i Komisji Krajowej – z działalności Stowarzyszenia za kadencję w latach 2016-2019, dyskusja nad sprawozdaniami oraz podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium.

Pierwszy dzień zakończyło głosowanie, w wyniku którego wyłonione zostały władze krajowe: Prezes, Rada Krajowa, Krajowa Komisja Rewizyjna, Krajowy Sąd Koleżeński.

Wyniki ogłoszono w drugim dniu zebrania – w niedzielę, 15 grudnia. Prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na kolejną kadencję został wybrany Dariusz Piotr Bonisławski.

Wyniki wyborów do Rady Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowego Sądu Koleżeńskiego stowarzyszenia są tutaj.

DARIUSZ PIOTR BONISŁAWSKI

Historyk, ekspert oświatowy, menadżer, wieloletni dyrektor szkoły, prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Wspólnoty Polskiej, od 2010 roku wiceprezes Zarządu Krajowego, a od 2017 roku Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Członek Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wiceprzewodniczący Rady Programowej TVP Polonia oraz członek Rady Programowej Polskiego Radia Olsztyn, redaktor naczelny kwartalnika metodycznego dla nauczycieli polonijnych „Uczymy, jak uczyć”, pomysłodawca oraz współtwórca udanych przedsięwzięć służących edukacji m.in. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej, Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego czy Domu Polonii w Ostródzie.

Twórca, a następnie ekspert i dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prowadzącego na zlecenie MEN i Senatu RP programy szkoleniowe dla ok. 3000 nauczycieli polonijnych rocznie. Od 2009 organizator i współautor programów merytorycznych, cieszących się dużym uznaniem uczestników Światowych Zjazdów Nauczycieli Polonijnych, a także regionalnych i krajowych konferencji metodycznych dla nauczycieli polonijnych.

Autor programów szkoleniowych, projektów edukacyjnych i kampanii społecznych realizowanych na rzecz misji Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w partnerstwach z Senatem RP, Kancelariami: Prezydenta i Premiera, Ministerstwami: Edukacji Narodowej, Spraw Zagranicznych oraz Sportu i Turystyki. Do najważniejszych projektów można zaliczyć kampanię społeczną „Jest nas 60 milionów”, w ramach której Wspólnota Polska wraz z najważniejszymi instytucjami i mediami narodowymi upowszechnia wiedzę o Polakach żyjących poza granicami oraz buduje silną, wspierającą się wspólnotę narodową oraz „Szkołę 6.0” – platformę skupiającą szkoły polonijne i krajowe w procesie wzajemnego wspierania i rozwoju.

Absolwent Historii na Wydziale Humanistycznym UWM, Studiów Podyplomowych z Zakresu Zarządzania oraz Europejskich Studiów Regionalnych „Euroreg” na UW, wiedzę na temat Polonii i Polaków z Zagranicy zdobywał w ramach trzyletnich studiów w Instytucie dla Animatorów Życia Polonijnego prowadzonym przez Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu we Współpracy z KUL oraz w ramach wieloletniej pracy na rzecz środowisk polonijnych.

Wyróżniany wielokrotnie odznaczeniami państwowymi i resortowymi m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej czy Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrodami I i II stopnia Ministra Edukacji Narodowej.

Na podstawie: wspolnota-polska.org.pl, pai.media.pl